Spoznao sam  stvarnost ovu strogu

Ja da praštam odavno sam sviko

Da založim samo sebe mogu

I kad meni ne oprosti nitko

 

Da sagorim u prah da se stvorim

Volju moju vjetar neka nosi

Sa suzama bolnim da se borim

Da se nemir u meni ne skrasi

 

Suditi ne mogu nikome tu sreću

To mi ne da moga srca plam

Sve što želim to je na raspeću

Dušu svoju Isusu da dam