• 2

    DRUGI PEČAT – TREĆI SVJETSKI RAT

      “Kad Jaganjac otvori drugi pečat, začujem drugo biće gdje govori: „Dođi !“ I iziđe drugi konj, riđan. I njegovu je konjaniku dano dignuti mir sa zemlje da se ljudi među sobom pokolju. I dan mu je mač velik.” Otkrivenje ( 6 – 4 )   „ A čut ćete za ratove i za...

    Read More

Back to top