• Križ od suza

    Dal suze su riječi Boli što se množe Ta najdublja svjetlost Gdje razum se gasi   Samo suze vrele pale Sveta Ljubav Trojstva I na tlu su otslikale Kada Duh i duša U ljubavi se slože O Raspeta Ljubavi Milosrdni Bože   Ali dvije suze U odrazu manje Na putu ka Tebi Otrgnut od svijeta ...

    Read More

Back to top