header

Kronologija svega onoga što je navješteno po prorocima posljednjih vremena a osobito po Mariji od Božanskog milosrđa sigurno je jedna od najaktualnijih i najvažnijih tema za sve klase rase i staleže jer se radi o život ili smrti za sve i to za cijelu vječnost. U najkraćem moglo bi se ovo šaroliko društvo podijeliti u tri skupine. Jedna od skupina su oni  koje to ne zanima jer to nije predmet njihovog interesovanja, oni su od svijeta, žive za svijet i u svijetu bez Boga i lak su zalogaj za nečastivog koji ih čvrsto drži pod svojom vlašću Na žalost oni toga nisu svijesni i širok je put kojim kroče u propast. Drugu skupinu čine vjernici kako klerici koji služe Bogu i ljudim, tako i laici koji su praktični vjernici i žive sakramentalni život. Velika većina koju čini ova druga skupina odbija poruke koju nam Gospodin šalje po Mariji od Božanskog milosrđa a jedan dio klerika na čelu sa biskupom Uzinićem i angažiranih laika idu toliko drsko i bestidno da pljuju po porukama uz obrazložanje da su od nečastivoga. Na portalima kao što su „Bitno net“, „Dnevno“, koji se zalažu za kršćanske vrijednosti otvoreno su osudili poruke i to su učinili oni koji poznaju Sv. Pismo i praktični su vijernici. Kako je to moguće u čemu je problem da su oni koji misle da služe Gospodinu otvoreno ustali protiv Njegove milosti koju nam daje po proroku posljednjih vremena? Odgovor je jednostavan povijest se ponavlja kako su prije dvije tisuće godina pismoznanci i farizeji razapeli Gospodina misleći da služe Bogu tako će i u ovo naše vrijeme Tijelo Kristovo Crkva Gospodinova biti razapeta ne od nevjernika već od „vjernih“ i utoliko je bol Gospodinova veća kao i što nas najviše boli kad nas najbliži odbace i povrijede a toliko smo učiili za njih a dobili smo osudu i prezir. U skupini vjernika koji su čuli za poruke znatan je dio onih koji su indiferentni niti prihvaćaju niti odbijaju i ne čine praktično ništa niti su za niti su protiv. Ipak ćemo svi morati položiti račun pred Gospodinom jer grijeh se čini mišlju riječju dijelom i propustom i siguran sam da na grijehu propusta pada najveća većina vjernika jer da bi se zaštitili od ove vrste grijeha treba nam mnogo ljubavi i Božanske Mudrosti a toga nam svima najviše nedostaje. U jednoj poruci Gospodin poručuje:

„Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svog gorkog odbacivanja Moje Svete Riječi, svog tvrdoglavog odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta“.

Na kraju treću skupinu čine oni koji su se odazvali pozivu Gospodinovu Malo Stado Kristovo, koji čine Crkvu Ostatka koji su ostali i koji će ostati vijerni Kristu unatoč svemu što je pred nama i bez obzira na sve nedaće koje nas očekuju u bliskoj budućnosti. To su oni koji uz praktični sakramentalni život mole Križarske molitve, prihvačaju  milosti Pečata Boga Živoga, Medaljicu Spasenja zauzeti su u molitvi i služe Gospodinu da se ovi milosni darovi prošire diljem svijeta. Naravno da ne treba idealizirati nismo mi križari sveti ni savršeni, ranjivi smo i grešni ali unatoč svim našim slabostima ipak smo se milošću Božjom odazvali pozivu Gospodinovu da Mu se stavimo u službu i da molimo za spas svih duša jer ono što je sukus Knjige Istine i poruka koje dobivamo od Gospodina po Mariji od Božanskog milosrđa je to da je Gospodinu stalo da se sve duše spase i da niti jedna ne propadne. Samo znajmo da će to biti jako težak i uzak put i nečastivi će nas rešetati kao pšenicu, koristi će i najmanje naše nesavršenosti da unese razdor i nesuglasice među nama. Već sada među križarima ima onih koji šire laži krivo interpretirajući riječi drugih križara misleći da time služe Gospodinu a nisu svijesni da ih nečastivi vodi u takvim podlostima. Nečastivi će na sve načine pokušati iscenirati sukobe i nesuglasice u križarskim molitvenim zajednicama kako bi spriječio molitvene susrete i onemogućio širenje zajednica i to će činiti po nesavršenostima pojedinih križara a da oni toga naravno neće biti svijesni i to je već davno isprobani model tvorca laži kako da nanese štetu Božjem Planu istinskim sljedbenicima Božjim.  Kad krene velika nevolje i progon to će se iskristalizirati, oni koji nisu Kristovi otpasti će i ostati će Malo Stado iskrenih i vjernih križara koji će u čistoj i iskrenoj ljubavi služiti Gospodinu i neće žaliti ako bude potrebno i položiti život služeći svome Bogu. Zahvaljujmo Gospodinu što smo se odazvali Njegovom pozivu da Mu služimo sada kada je to najpotrebnije jer djelo Otkupljenja i Spasenja čovječanstva se primiče svom kraju i ulazimo u završno razdoblje koje će biti najburnije i najbolnije jer će doći do konačne bitke Svijetla i tame Krista i antikrista onih koji su Božji i onih koji su vražji. Objavom djela Božanskog milosrđa Sv. Faustini počelo je završno razdoblje djela otkupljenja cjelokupnog čovječanstava. Svetica u svom dnevniku opisuje kad se po prvi put izložila slika Milosrdnog Isusa 1933.g. u jubilejskoj 1900 g. od Otkupiteljeve muke, da je tada shvatila da je djelo otkupljenja povezano sa djelom Božanskog milosrđa.

Gospodin je naložio Mariji od Božanskog milosrđa da proroštva koja dobiva budu zasebna i da se ne miješaju sa drugim Objavama koje su date drugim prorocima ili vidiocima. Neki to krivo shvaćaju da sve treba odbaciti i samo prihvatiti ono što dolazi u sadržaju Knjige Istine. Radi se o tome da je Knjiga Istine završna Objava Spasenja i time se ne isključuju niti poništavaju druge Objave već se sve stapa u jedan cijelokupni mozaik Spasenja cijelokupnog čovječanstva. U prilog tomu govori Gospodin u poruci:

2104015

1028. ULOGA MOJE MAJKE, KAO SUOTKUPITELJICE, BITI ĆE KONAČNO DOBRO I UISTINU SHVAĆENA

Petak, 24. siječnja 2014., 20:19h

Moja predraga kćeri, kada Moja Majka učini jedno posljednje ukazanje, na Marijanskim mjestima ukazanja posvuda, vi morate tada znati da će se svijet okrenuti i konačno dotrčati k Meni. Preko Moje ljubljene Majke više duša se dovodi k Meni. Njena uloga je uvijek bila služiti Mi za dobro čovjeka. I sada, uloga Moje Majke, kao Suotkupiteljice, biti će konačno dobro i uistinu shvaćena.

Ja ću svakoj duši dati priliku da svjedoči Mome Snažnome Zahvatu, da ih mogu obratiti. Kroz obraćenje Ja mogu spasiti milijune. Obećanje Spasenja Sam dao Ja, a ispunjeno je Mojom Smrću na Križu. Sada, Ja ću okupiti duše koje ću privući k Sebi preko ove Misije i širiti Istinu Moje Riječi posvuda.

Onima kojima nikada nije dana Istina, pridružiti će mi se po prvi puta. One kojima je dana Istina, ali koji su Ju zaboravili, podsjetiti će ih na Moje Obećanje. One koji poznaju Istinu, ali koji su Ju promijenili zato da bi odgovarala njihovim vlastitim željama, podsjetiti će ih na to da može postojati samo jedna Istina.

Ja čovječanstvu donosim Istinu u vrijeme kada su njihove misli zbunjene, njihove duše rastrgane sumnjom – ali Ja ću umiriti njihove strahove. Jedino Ja, Isus Krist, njihov Spasitelj, imam Moć ovako posredovati. Jedino Ja imam Moć donijeti im mir i uručiti im Spasenje koje im s pravom pripada.

Sve niti ove Misije vuku se zajedno kako bi tvorile oblik. Tada, kada su različiti dijelovi povezani i zajedno složeni, poput dijelova slagalice kada se svi dijelovi počinju spajati, konačna slika će postati jasna. Tada ćete vi naći Moju Prisutnost posvuda – što je sve povezano sa svakom istinitom svetom misijom koju je svijetu podario Moj Otac, dok konačno cijela Istina ne postane jasna svakome.

Moj je Otac je obećao da će otkriti svijetu Istinu, preko Knjige Istine, kako je naviješteno prorocima Danielu i Ivanu Evanđelistu. Moj Otac vam donosi Istinu u ovo vrijeme sada, ali On to čini dio po dio, malo po malo dok posljednji dio ne sastavi cjelinu. Tek tada će Knjiga Istine imati smisla. Tek tada će posljednje prepreke biti svladane, kada će većina čovječanstva pjevati i radovati se u očekivanju Moga Drugoga Dolaska. Tek kada se Moja Misija dovrši, Veliki Dan će biti objavljen svijetu.

Budite u miru i znajte da, kada se potpuno ufate u Mene, Ja mogu dovršiti posljednji dio Zavjeta Moga Oca i odvesti vas na Područje Njegovoga Svemogućega Kraljevstva.

 

Vaš Isus

slika

Kada je prošlog proljeća Gospa poručila da će se početi ukazivati u poznatim Marijanskim svetištima mnogi nisu shvatili da će se to obznaniti svijetu kada se zadnji put ukaže i predstavi kao Majka spasenja. Ta ukazanja su počela prošlog proljeća i postoje vidioci koji će poslije zadnjeg ukazanja Gospinog to objaviti svijetu a Gospodin će tu objavu popratiti sa veličanstvenim nadnaravnim znakovima tako da neće biti sumnje u autentičnost ukazanja. Tu spada svakako i Međugorje bez obzira na kliku iz Vatikana koja je protiv Međugorja jer bez stida i srama brani vidiocu Ivanu Dragičeviću javno djelovanje u SAD i javno poziva vjernike da ne prisustvuju ukazanjima.

Da smo blizu svemu onome što je navješteno govori nam i Gospodin u poruci:

1029. ZAPOČEO JE PLAN DA SE OTKLONI SVAKI MOJ TRAG

Nedjelja, 26. siječnja 2014., 15:00h

Moja predraga kćeri, nikada nemoj dopustiti da stajališta onih s gorčinom u njihovim srcima protiv ovog Djela, učine da oklijevaš u Mojoj Misiji za duše.

Zar je bitno ako ste ti i Moje ljubljene vjerne duše, koje odbijaju zastraniti od Riječi Božje, odbačeni? Zar je bitno da li vas oni preziru ili ne? Njihova ljudska mišljenja, koja negiraju Riječ, beznačajna su u vašoj težnji za Vječnim Spasenjem. Kada slavite Mene i kada poštujete Moju Svetu Riječ, iskušavati će vas sa svih strana da okrenete svoja leđa Meni.

Toliki mnogi će odbiti ovu Misiju dok im grozna istina ne postane jasna kada budu svjedočili bogohuljenjima, koja će se izlijevati iz usta lažnoga proroka. Kada se netko tko proturječi Postojanju Presvetoga Trojstva usudi nositi odjeću visokoga svećenika pod krovom Moje Crkve i zatim vas pokuša uvjeriti da ono što ste do sada znali kao istinito više nije stanje stvari, tada ćete znati da je duh zla zahvatio Moju Crkvu iznutra.

Kada ste okruženi novim ideologijama, novim naučavanjima i kada vam je rečeno da ljudski rod danas zahtijeva ove promjene, to će biti vrijeme kada se na Božje Želje više ne odaziva. Umjesto toga, kada ljudski stvorena naučavanja, puna zablude i nedostataka, proglase da grijeha više nema, biti će blizu vrijeme da Ja uništim Moje neprijatelje, kako je naviješteno.

Još više vas će se probuditi za Istinu i na strašno nepoštovanje, koje će biti dodijeljeno Meni, Isusu Kristu, u Mojoj Crkvi na Zemlji. Oni vjerni sluge prepoznati će zloću i zatim će mnogi od njih pobjeći. Ali, kada dođe vrijeme i kada ovaj izbor bude stavljen pred sve vas, mnogi će Me, nažalost, napustiti i sudjelovati u poganskim praksama.

Započeo je plan da se otkloni svaki Moj trag. Istina Moje Riječi će biti prognana iz vaših ustava, vaših škola, dok je konačno ne odbiju unutar Moje Vlastite Crkve. Oni od vas koji vjeruju da se ovo nikada ne bi moglo dogoditi – da Bog nikada ne bi dopustio ove stvari – u zabludi su. Ove grozote su dopuštene, u konačnom pročišćenju čovjeka, prije Moga Drugoga Dolaska. Ako ne ostanete na oprezu, bez obzira koliko Me ljubili, biti ćete zavedeni na sudjelovanje u nizu obreda koji neće odavati počast Bogu. Ako oni ne poštuju Mene, onda se morate zapitati, zbog čega je tako? Zašto su ove promjene učinjene i zašto tako iznenada? Odgovor je vrijeme – jer malo ga je preostalo.

Utrka da se osvoje duše, na obje strane, dovesti će do žestoke bitke. Jedna strana će vas uvjeriti da odbacite Riječ Božju u korist zlih praksi koje će idolizirati sotonu. Oni će prevariti čak i one koji su dobro upućeni u Moju Riječ, tako će lukavo biti prikazan njihov razlog da Mene uklone iz Moje Crkve. Druga strana će trpjeti zbog svoje odanosti, ne tek ovim samim Porukama, već Istinitoj Riječi Božjoj koja je dana svijetu u Knjizi Moga Oca.

Vaš Isus

Protekla pred Sinnoda i sve ono što se dešavalo tijekom Sinode potvrđuje Gospodinove najave svega onoga što se ima desiti uskoro.

Ako smo studiozno pročitali poruke koje smo dobili u Knjizi Istine onda uočavamo da Gospodin o datumima govori u dva slučaja:

U poruci od 25. prosinca 2012.

„Moj plan Spasenja svijeta započeo je po mom vremenu 22.prosinca 2012.g.“

I u poruci od 20. srpnja 2012.g.

„Moja predraga kćeri, tri i pol godine preostale u razdoblju nevolje počinju u prosincu 2012.g. To je razdoblje kada će se Antikrist pojaviti kao vojni junak.“

Znači do pojave Antikrista ostalo nam je još nešto preko godine dana a prije njegovog dolaska treba da se desi eskalacija ratnog sukoba u svijetu prije svega na Bliskom Istoku iako već sada  svjedoci smo širenja rata jer je sve veći broj zemalja zahvatila ratna neman. Libija, Sirija. Irak, Jemen. Vjerojatno je da će sljedeći biti Egipat a kada dođe do sukoba između Izraela i Irana to će prouzročiti nesagledive posljedice kako za mir u svijetu tako i za globalno gospodarstvo, ekonomiju i financijski sektor. Antikrist će se pojaviti kao mirotvorac i prevariti sve osim onih koj isu istinski Kristovi  i imaju dar razlikovanja duhova. Mirovni sporazumi koje će pod njegovim vodstvom sklapati zaraćene strane oduševit će mnoge i biti će slavljen kao spasitelj. Kad su u pitanju budući ratni sukobi treba razlučiti  nakanu, prirodu i ciljeva kreatora rata iz sjene. Svima sa zdravim razumom je jasno da se na Bliskom Istoku ne radi ni o kakvom „arapskom proljeću“ niti o svrgavanju vlastodržaca radi demokratizacije već o prljavoj podvali širenja ratnog sukoba na cijeli Bliski Istok koji zbog svog geostrateškog položaja direktno utječe na političku, ekonomsku i monetarnu situaciju u cijelom svijetu. Cilj je širenjem rata otvoriti prostor dolasku Antikrista kao lažnog mirotvorca. Drugi cilj slugu nečastivog je Izrael koji će se naći u potpunom okruženju neprijatelj i ostavljen na cijedilu od strane SAD. Zašto Izrael? Zato što je Izrael jedan od dva svjedoka iz Otkrivenja drugi svjedok su kršćani. O tome  nam Gospodin poručuje u poruci:

851. ONI SADA PRIPREMAJU ANTIKRISTA, ZA NJEGOV VELIKI ULAZAK

Nedjelja, 21. srpnja 2013., 18:05h

Moja predraga kćeri, Ja imam važnu Poruku za svijet, uključujući one koji vjeruju u Mene, one koji ne vjeruju, one koji možda ne vjeruju u Moga Oca, kao i one koji ne prihvaćaju da sve stvari dolaze od Mene.

Kada je Zvijer kovala zavjeru protiv Mene, on je stvorio pakleni plan za Posljednja Vremena, koji je osmišljen da prevari svijet s najvećom laži, zato da bi ih on mogao odvesti sa sobom u vatre pakla.

Znajte da sam Ja već otkrio svijetu ovaj plan, ali postoji jedna tajna koja treba biti otkrivena kako bi vi shvatili Istinu. Kao što je sa svakom bitkom, neprijatelj zauzima položaj i to se obično smišlja vrlo pažljivo, da bi bilo učinjeno u tajnosti, kako meta ne bi znala gdje se nalaze njezini neprijatelji.

U ovoj posljednjoj bitci za duše, sotona i njegovi sljedbenici zauzeli su položaj protiv Božja dva svjedoka. Trebale su mnoge godine da se ovo priredi, ali Božja djeca moraju znati najprije tko su dva svjedoka, prije nego shvate kako je plan bio zasnovan.

Neprijatelj je sada zauzeo položaj u Mojoj Crkvi. On to čini kao neprijatelj skriven u trojanskom konju. Neprijatelj – i zapamtite, postoje mnogi i svi odaju počast Zvijeri – također je pustio korijen na Srednjem Istoku. Pravi cilj je Izrael, dom drugoga svjedoka.

Dva svjedoka su Kršćani i Kuća Izraelova. Kršćanstvo je prvi cilj, jer je došlo od Mene. Izrael je drugi cilj, jer Ja sam rođen kao Židov i to je zemlja odabranog naroda Božjeg – dom Jeruzalemov.

Nije slučajnost da sotona želi uništiti ovo dvoje, jer ih mrzi i uništavajući sve njihove tragove on čini najveći iskaz – da je iznad Boga. Kako će ova dva svjedoka trpjeti u Ime Božje. Oni neće umrijeti, ali će izgledati da su lišeni svega života.

Sakramenti će prvi biti uništeni – zatim Misa – zatim Biblija i svi tragovi Božjih Riječi. Tijekom tih razdoblja, mnogi će se boriti da proglašavaju Riječ Božju. Tijekom tih razdoblja će Moje Milosti posvuda biti izlivene, Snagom Duha Svetoga, kako Bog nikada ne bi bio zaboravljen.

Antikrist

Vrlo brzo će se Antikrist objaviti kao čovjek mira, koji će načiniti najslavohlepljiviji mirovni plan na Bliskom Istoku.

Oni sada pripremaju Antikrista, za njegov veliki ulazak. U međuvremenu, vražji plan da se prevare nevini, poučavajući ih lažima u Moje Ime, nastavlja se. Oni od vas koji nećete prihvatiti Istinu, znajte da su ova vremena nad vama. Ako ne možete prihvatiti Istinu sada, ako Me uistinu ljubite, onda ću vam Ja dati Milosti da raspoznate.

Toliki mnogi ne mogu vidjeti ovaj zli plan, tako pažljivo prikriven, ali koji se razotkriva pred vašim očima, kao što je naviješteno. Sveto Pismo nikada ne laže. Moja Riječ je Istina. Istina je vaše uže za spašavanje prema Spasenju. Ako prihvatite laži koje vam u Mojoj Crkvi daju oni koji ne dolaze u Moje Ime, onda ćete zapasti u veliku tamu i proždrijeti će vas takva bezbožnost, da ako bi sudjelovali u takvim okultnim praksama – koje su vam predstavljene u Moje Ime – biti ćete Mi izgubljeni.

Vrlo brzo, kada je stvoren lažni mir, započeti će planovi uništenja Židova. Dok Zvijer navaljuje na Izrael, lažni prorok će odbaciti Moju Prisutnost i prevariti ne samo Katolike, već sve Kršćane, sve religije, zato da bi idolizirao Zvijer pod krinkom Jedinstvene Svjetske Religije.

Ako ova Poruka unese strah u vaše duše, onda znajte da Moja namjera nije sakriti od vas išta što bi vas moglo uništiti. Sve što je važno jest da ostanete vjerni Mojim Učenjima i molite za Moju Zaštitu. Kada se predate Meni, vašemu Isusu i zatražite od Mene da vas vodim, sve će biti dobro.

Ja ću vas držati u Mojoj Zaštiti – sve one od vas koji ne zastranjujete od Istine.

Vaš Isus

Ratni sukobi na Bliskom Istoku otvorit će put za dolazak Antikrista kao lažnog mirotvorca koji će svoje javno dijelovanje započeti u Jeruzalemu.  Kao što Gospodin u poruci naglašava: „Vrlo brzo, kada je stvoren lažni mir, započeti će planovi uništenja Židova. Dok Zvijer navaljuje na Izrael, lažni prorok će odbaciti Moju Prisutnost i prevariti ne samo Katolike, već sve Kršćane, sve religije, zato da bi idolizirao Zvijer pod krinkom Jedinstvene Svjetske Religije“.

Treči svijetski rat će početi tek kasnije kad Antikrist zavlada svijetskom scenom i kad će progon kršćana i Židova biti u punom jeku.

Krenimo redom u hipotetskoj rekonstrukciji kronologije sljedećih događanja koja će biti ključna za sve nas. Imamo krajnji rok za dolazak Antikrista na svijetsku scenu a to je lipanj 20016. U Knjizi Istine govori se o svemu onome što je Gospodin objavio Sv. Ivanu u Otkrivenju i milošću Božjom pripremamo se za sve ono što se ima zbiti u skoroj budućnosti. U analizi svega onoga što je pred nama u ovom trenutku ključni su Pečati. Sve će početi kad Jaganjac otvori prvi Pečat koji govori o otpadu od vjere. U poruci od 23.12. 2012. Gospodin poručuje.

653. UNIŠTENJE OBITELJSKE ZAJEDNICE ĆE BITI U KORIJENU OVIH DOGAĐAJA

Nedjelja, 23. prosinca 2012., 15:30h

Moja predraga kćeri, mnogi Moji posvećeni sluge suočit će se sa užasnom kušnjom. I to onom koja će ih uvjetovati da izaberu između dva različita puta. Svojom slobodnom voljom svatko će odlučiti koji će put izabrati. Jer grozota će uskoro biti objavljena.

Mnogi Moji posvećeni sluge neće odmah biti svjesni što se događa. Tek kada pročitaju dokumente  koje će im dati oni na visokim položajima, naići će na poteškoće.

Oni koji održavaju Moju Svetu Riječ, koja je čovjeku dana u Daru Svete Biblije, bit će osporavani i natjerati će ih se da prihvate izmjene. Te izmjene će im biti dane i od njih će se očekivati da ih prime i prihvate kao Istinu. Ovim žele postići jednu stvar.

Natjerati će te Moje Svete posvećene sluge da prihvate toleranciju grijeha.

Bit će im rečeno da je Bog uvijek milosrdan Bog i da On voli sve. Ovaj dio rečenog je istina. Ali potom će biti upućeni da odobre zakone koji su mrski Mojim Očima. Uništenje obiteljske zajednice će biti u korijenu ovih događaja.

Od drugih će se tražiti da prihvate novu vrstu obreda, koja će zamijeniti Svetu Misu i Prisutnost Moje Svete Euharistije.

To će se činiti kao jedan sveobuhvatni pokret sjedinjenja svih kršćana i drugih religija. Bit će to početak kraja.

Na dan kada se dokine svakodnevna Misna Žrtva početi će se otkrivati svi događaji, kako je naviješteno Ivanu evanđelistu. To će biti razdoblje uspona zvijeri i njegov utjecaj će biti velik. Osvojiti će srca i duše mnogih svećenika. Njegov cilj je da spriječi sve Mise, i da oskvrne Svetu Euharistiju.

On to već čini, crnim misama koje se održavaju u mnogim katoličkim crkvama. Jezgra nevjernih sluga organizirana je protiv Moje Crkve i obmanut će mnoge.

Budite na oprezu. Otvorite oči, i molite Me za snagu koja će vam trebati, kako bi ustali protiv ovog odvratnog i zlog plana.

Ova bitka unutar Moje Crkve na zemlji bit će žestoka. Svećenik protiv svećenika. Biskup protiv biskupa. Kardinal protiv kardinala.

Neka se zna da ću voditi one Moje posvećene sluge koji Me znaju i vole. Usmjeravat ću vas. Dat ću vam snagu kako biste se suprotstavili Božjim neprijateljima. Niste sami.

Nikada ne smijete slušati laži koje su vam dane ili predstavljene u Moje Sveto Ime. Vi sami znate Istinu u svojim srcima. Slušajte svoje srce. Ostanite vjerni onome što vam je rečeno da je Zakon Božji.

Ako vam se bilo što predstavlja što se čini proturječno Mojim Učenjima, morate tome okrenuti leđa.

Vaš Isus

U ovoj poruci Gospodin nam obznanjuje kad će početi sve ono o čemu se govori u Otkrivenju:

„Na dan kada se dokine svakodnevna Misna Žrtva početi će se otkrivati svi događaji, kako je naviješteno Ivanu evanđelistu. To će biti razdoblje uspona zvijeri i njegov utjecaj će biti velik. Osvojiti će srca i duše mnogih svećenika. Njegov cilj je da spriječi sve Mise, i da oskvrne Svetu Euharistiju.“

Kada bi se moglo desiti ovo što nam je Gospodin nagovjestio u prosincu 2012?

Svi znamo da Sinoda o obitelji počinje u listopadu ove godine. Znamo što se sve dešavalo tijekom pred Sinode prošle godine i kakvi su se svetogrdni prijedlozi o obitelji pojavili tijekom rasprave. Čitajući ovu poruku postaje kristalno jasno da nam je Gospodin u detalje opisao što će se desiti s kojim ciljem i na koji način će prevaranti koji su se infiltrirali u sam vrh Crkve provesti u dijelo rušenje Sakramenata i Sv. Misne Žrtve. Bergoglio je na blagdan Božanskoga milosrđa proglasio Godinu milosrđa. Mnogi su oduševljeni ovom odlukom samo što na žalost nisu svijesni da se radi o lukavom potezu lažnog proroka da pozivajući se na Božansko milosrđa legalizira grijeh i opačine koje su odvratne u Božjim očima. Na sva zvona će se slaviti Božansko milosrđe ali se neće spominjati uvjeti da bi baštinili tu Božju milost a to je kajanje za grijehe i prihvaćanje Isusa Krista za svoga Spasitelja. Legalizacijom grijeha pod okriljem Crve rušit će se Sv. Sakramenti i Sv. Misna Žrtva da bi se omogućilo Antikristu da preuzme prijestolje u Crkvi jer dok je god Sv. Misna Žrtva pod okriljem Crkve Antikristu je onemogućen pristup. Na Veliki Četvrtak lažni prorok je prao noge zatvorenicima i među njima je bila i jedna transeksualna osoba, muškarac obučen u žensko odijelo kojemu je svećenik poslije podijelio Pričest. Ako ne vjerujete da je ovo istina onda pogledajte pa se uvjerite. Ovo samo po sebi govori koliko će perfidno i lukavo neprijatelji Crkve uvoditi svetogrdne čine pod okriljem Crkve a da toga mnogi vjernici neće biti svijesni.

                                                                                                                                                                                          842. BOG OTAC: LAŽI KOJIMA STE HRANJENI O VAŠOJ EKONOMIJI STVORENE SU DA VAS PREVARE

Srijeda, 10. srpnja 2013., 15:41h

Moja najdraža kćeri, ratovi će planuti po cijelom Bliskom Istoku i uskoro će Moj ljubljeni Izrael trpjeti užasnu grozotu. Životi će biti izgubljeni diljem ovoga dijela svijeta u vrlo velikom opsegu, dok zloduh proždire živote i u mnogim slučajevima duše Moje djece.

Međusobna mržnja Moje djece izliti će se u druge zemlje, dok se Bitka Harmagedona pojačava i raste, dok ne obuzme svijet posvuda. Mržnja, uzrokovana zarazom sotone i njegovih demona, postati će znak tako vidljiv da rijetke duše, bez obzira na vjerovanje koje imaju prema Meni, Stvoritelju svega što jest, neće osjetiti zloduha, koji se širi poput smrtonosnog virusa.

Ratovi, mnogi od njih, uključujući bitke unutar vlada svih država, eruptirati će svi u isto vrijeme. Dok su se Moje Ruke već spustile u blagim kaznama, znajte da ću Ja smrskati one koji nanose bol Mojoj djeci. Tada će se bitka za duše povećati i širiti će se na mnoge načine.

Laži kojima ste hranjeni o vašoj ekonomiji stvorene su da vas prevare i da vas liše onoga što posjedujete. Molite, molite, molite da Ja zaustavim one koji nadziru vaše valute, od toga da vam oduzmu sve što posjedujete. Znajte da dok Moja Desna Ruka obara kazne protiv zlih, Moja Lijeva Ruka će se podići i dovesti vas pod Moju Zaštitu i Ja ću se pobrinuti za vas.

Promjene naviještene u Mojoj Svetoj Knjizi sada se pokazuju svijetu. Bitke će bjesnjeti, životi će biti izgubljeni, zemlje će trpjeti ekološka previranja, usjevi će propadati, a mnoge od vas će progoniti vaše vlade. Najgora bitka će biti duhovna, gdje će biti učinjen svaki napor da vas se okrene protiv Mene.

Vaš Otac

Svevišnji Bog

Kad je u pitanju svijet pored eskalacije rata na Bliskom Istoku i diljem svijeta ima još jedan događaj koji slijedi i koji će globalno utjecati na zbivanja u svijetu a to je Konferencija o klimi UNa u Parizu od 30.11. do 11.12.2015. Vrlo je vjerojatno da će u to vrijeme eskalacija rata uzeti maha pa će masonske skupine iskoristiti ovu priliku da promoviraju Novi svijetski poredak kao riješenje održivog razvoja i globlnog rješavanja ključne životne problematike. Mnogi koji trenutno djeluju iz sjene predstaviti će se svijetskoj javnosti, blagoglagoljivi nudit će planetarna rješenja u jedinstvu svih, jednakosti za sve, preraspodjela bogatstva na pravedniji način tako da će mnogi povjerovati njihovim lažima i pod vodstvom sindikata koji će zdušno prihvatiti ponuđena rješenja čovječanstvo će tonuti u tiraniju kakva se nije desila od postanka svijeta. Ovi vladari svijeta iz sjene iskoristiti će eskalaciju rata da bi promovirali svoje podle ideje o „spasonosnom“ Novom svijetskom poretku kao i Bergoglio lažni prorok da bi promovirao Jednu Svijetsku Religiju za sve u kojoj će se kao svi voljeti i neće biti razloga za ratne sukobe i nerazumijevaje kad smo svi jedno. Kad je u pitanju planet Zemlja tu će Bergoglio pokazati svoju brigu jer u lipnju ove godine izlazi njegova enciklika o zaštiti okoliša. Kad je u pitanju grijeh njegova deviza je tko je on da sudi i na tu temu šuti kao zaliven a kad su u pitanju trivijalne stvari puna su mu usta ispraznosti.   Na taj način Nečastivi će preko svojih slugu plesti sotonsku mrežu i u Crkvi i u svijetu i bez Božje intervencije spasa nam nebi bilo svi bismo propali.

Kad se sve ovo desi slijedi Božja intervencija i to će biti Opomena kada će se Ruka očeva spustiti i udariti po centrima zla, Europu će pogoditi strašni potres. Žestina udara zapanjit će sve i nitko neće dvojiti čak i najvećim nevjernicima biti će jasno da je na dijelu Božja kazna. Po međugorskim tajnama ovo će biti prva tajna.

katastrofa

14.1.2013. Isus je dao poruku Mariji od Božanskog milosrđa u jednom dijelu poručuje:

„Ovi koraci koje čovjek sada čini idu izvan granica koje dopušta Bog. Sada kada će Božje Crkve biti opkoljene duhom zla, od neprijatelja i uljeza, kazna će konačno sići na zemlju.Svjedočit će se Moći Moga Oca i Njegova će kazna biti žestoka. Zaprepastiti će čak i najoholijeg grješnika, koji neće sumnjati u to čija se Ruka spustila na zemlju. Moj će Otac to učiniti kako bi oslobodio zemlju od zloće, u isto vrijeme omogućujući rast Svoje vojske odanih pristasa koja će pomoći u spasenju duša.Grijeh je pokvario zemlju kojom hodate, a to se može vidjeti u bolesti, zagađenju i korupciji u vašim vladama. Mrlja grijeha prekriva svijet, tako da je postala odvratna i zla stvar u Očima Moga Oca. On, koji je stvorio svijet kao mjesto gdje će se brinuti za Svoju obitelj, slomljenog je srca.Moj Otac je također gnjevan i vaga pravde se nagnula. Njegova kazna se ne može zaustaviti tamo gdje je postala nužna.“

Poslije ove Očeve intervencije mnogo toga će se promjeniti. Klima i godišnja doba neće biti više kao što su bile. O tome nam Otac govori u poruci:

656. BOG OTAC: USKORO ĆE SE VIDJETI NOVO SVJETLO, NOVO SUNCE

Četvrtak, 27. prosinca 2012., 18:20h

„Moja najdraža kćeri, ovo je poruka velike nade za svu Moju djecu.

Vrijeme za promjene, kako je naviješteno, kada će se zemlja poljuljati, planete promijeniti putanju, a klima više neće biti predvidljiva je nad vama“.

Opomena bi se mogla desiti početkom naredne godine kao slijed zbivanja na sve ono što će se desiti u svijetu, kao reakcija i Božja kazna na sve ono što će prethoditi ovom događaju o čemu je bilo govora u prethodnom dijelu teksta.

Ne zadugo poslije Opomene slijedi Upozorenje veličanstveni čin Božjeg milosrđa po kojem će se obratiti milijarde ljudi diljem svijeta. Upozorenje se odnosi na drugu tajnu Međugorja.

758. Vrijeme da se komet pojavi, o čemu sam govorio, kada će ljudi vjerovati da postoje dva sunca, se primiče

Subota 6, Travnja 2013, 17:00 sat

Moja ljubljena kćeri, zvijezde će se uskoro promijeniti i vrijeme da se komet pojavi, o čemu sam govorio, kada će ljudi vjerovati da postoje dva sunca, se primiče. Uskoro će čovječanstvo svjedočiti čudesnom prizoru, kada će se čuti zvuk grmljavine i učinit će se kao da će se dva sunca sudariti.

Zrake Mog Milosrđa pasti će na svaku ljudsku dušu, uključujući i na one koji će biti zaslijepljeni Svjetlošću, toliko su tamne njihove duše. Kada se začuje zvuk grmljavine, tihi spokoj će se spustiti na zemlju i mirnoća će biti zaglušujuća. Nijedan zvuk neće se čuti – samo zvuk Mog Glasa otisnut na jadnim dušama.

Ja ću biti poput zrake sunca, koja će učiniti da svaka pogreška, svaki grijeh i krik očaja, postanu jasno vidljivi u očima grešnika.

Jad i duboki osjećaj tuge osjetit će se u srcima ljudi, kada se nađu licem u lice sa stanjem svoje duše. Sve će stati na petnaest minuta, a zatim će se život nastaviti kao i dotad, kao da se to čudo nije ni dogodilo. Za one, čije je duše dirnula Istina, život neće moći, niti će više ikada biti isti kao prije. Oni će tada slijediti Mene, Moj Nauk i preobratit će se u milijardama.

Moje će Poruke postati njihova svakodnevna hrana i uz Moju Presvetu Euharistiju, neće im više ništa trebati. Postati će tako jaki da im ništa neće moći stati na put, ništa ih neće zastrašiti, niti ih usporiti, dok budu marširali u Mojoj preostaloj vojsci prema Mom Novom Raju.

Ostalima će biti rečeno da je Upozorenje uzrokovao poremećaj u zemljinoj atmosferi, i takvo olako objašnjenje će se prihvatiti. No, to će biti laž, jer oni ne žele priznati Postojanje Boga. Jer da tako nešto učine, ne bi bili u mogućnosti dovršiti svoj plan i zavesti svijet da prihvati prazna antikristova obećanja.

Kada se Božja čuda osvjedoče u tako veličanstvenim razmjerima, znajte da je Moj plan da dovedem čovječanstvo u kraljevstvo spasenja u završnoj fazi.

Idite, Moji vjerni sljedbenici, i uvijek vjerujte Mom obećanju da ću spasiti sve duše. Moje je milosrđe veliko i Moja Snaga svemoguća.

Vaš Isus

Gospa je vidjelicama iz Garabandala još šezdesetih godina proteklog vijeka rekla da će se Upozorenje desiti kad okolnosti budu najteže. Tad je po prvi put Gospa najavila Upozorenje i u detalje opisala kako će to izgledati i što će se dešavati tijekom tih petnaest minuta koliko će trajati Upozorenje. Na žalost te poruke se tada nisu ni proširile svijetom. Vrlo je vjerojatno da će Upozorenje uslijediti relativno brzo poslije Opomene sumnjam da će naredno proljeće proći a da se ne desi Upozorenje a možda čak i prije početka proljeća. U to vrijeme progon Dva svjedoka će biti u velikom jeku. Zvijer će navaljivati da uništi Židove tako da će Upozorenje između ostalog biti spasonosno za Židove koji će konačno upoznati Isusa Krista kao svog Spasitelja i povjerovati u Njega. Tijekom Upozorenja milijarde će se obratiti ali na žalost ne svi, poslije Upozorenja Gospa će se zadnji put ukazati u poznatim marijanskim svetištima i predstaviti se kao Majka spasenja i poručiti svijetu da je Knjiga Istine Božji dar čovječanstvu da se pripremi za drugi dolazak Isusa Krista. Gospodin će to popratiti sa veličanstvenim nadnarovnim znakom koji je najavljen vidiocima u Garabandalu šezdesetih godina prošlog stoljeća a u Međugorju 1981. Ovo se odnosi na treću međugorsku tajnu. U Garabandalu vidjelice su govorile o velikom čudu. Gospa je rekla Jacinti “Upozorenje će doći kada okolnosti budu najgore.” Datum nije otkriven vidjelicama, međutim, Mari-Loli je rečeno da će se veliko Čudo dogoditi unutar jed­ne godine od Upozorenja.

Veliko Čudo

Conchita je jasno rekla da je Gospa obećala učiniti veliko Čudo u Garabandalu, tako da mnogi povjeruju u stvarnost ukazanja i tako poslušaju poruke. “Budući da su grijesi čovje­čanstva protiv Boga veliki, tako i Čudo mora biti veliko, jer ga svijet zaista treba.” Čudo će se dogoditi u četvrtak, na blagdanjednog sveca koji je mnogo štovao Euharistiju, u 20 sati i 30 minuta i trajati će oko četvrt sata. Čudo će se poklopiti s jednim velikim događajem u Crkvi. Bolesni koji dođu na taj dan u Garabandal će ozdraviti, nevjernici će biti obraćeni. U Boriku će ostati jedan trajni znak, kao dokaz Gospine velike ljubavi prema njenoj djeci. Conchita veli, “taj ostavljeni znak biti će vidljiv od svakoga, moći će se fotografirati i snimati televizijom, ali neće se moći opipati. Biti će toliko očito da to nije s ovoga svijeta,nego od Boga“.

Ima još jedan jako interesantan detalj koji će se desiti poslije velikog Čuda a to je da će tijelo svećenika koji je preminuo poslije ukazanja u Garabandalu biti pronađeno neraspadnuto. Ali ne samo njegovo već i tijelo fra Slavka Barbarića u Međugorju. Za one koji žele više pročitati o tome kako sam dobio od Gospodina spoznaju da će se to desiti neka pročitaju članak „Dva svijedoka“

Luis Marie Andreu

Jedina osoba koja je još vidjela našu Gospu u Garabandalu bio je 38-godišnji španjolski svećenik, Isusovac, pater Luis Marie Andreu. Dne 8. kolovoza 1961. godine, pater Luis je bio među promatračima kod Borika, kada je iznenada postao sa­stavni dio garabandalskog ukazanja. Čuo je kako neko viče: “Čudo, čudo!”. Ne samo da je vidio Gospu, već je vidio i bu­duće veliko čudo. Djeca u ekstazi su razumjela Gospu kad mu je rekla, “Uskoro ćeš biti sa mnom”. Premda nikada nije imao neku ozbiljnu bolest, umro je te iste noći s velikom rado­šću. Njegove su zadnje riječi:

“Oh! Kako dražesnu i ljupku Majku imamo na nebesima kako sam sretan…koju milost mi je iskazala Blagoslovljena Djevi­ca Marija. Kako smo sretni što imamo takvu Majku na Nebesima! Nema razloga za strah od nadgrobnog života. Djevojčice su nam dale primjer kako moramo djelovati našom Djevicom Marijom. U meni uopće nema sumnje oko istine ovih stvari u koje su upletene djevojčice. Zašto je Blažena Djevica Marija izabrala baš nas? Ovo je najsretniji dan u mom životu.”

S ovim riječima, Pater spusti glavu i izdahnu.  NAŠA JE GOSPA REKLA,  „ DAN POSLIJE VELIKOG ČUDA NJEGOVO TIJELO ĆE BITI NAĐENO POSVE ČITAVO“.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Progon kršćana i Židova će se nastaviti od strane Antikrista i njegovih sljedbenika uz eskalaciju sukoba u  cijelom svijetu koja će prerasti u Treći svijetski rat. EU Zvijer sa deset rogova na jednoj strani i Crveni Zmaj Kina i Veliki Medvjed Rusija na drugoj strani naći će se u ratnom sukobu. EU će biti savladana od moćnije zvijeri i uvest će se komunizam. Prakticiranje vjere biti će strogo zabranjeno a osobito će na meti progona biti kršćani.

Poslije otvaranja Drugog Pečata i svijetskog rata slijedi otvaranje Trećeg pečata u kojem se govori o nestašici hrane i velikoj gladi. Gospodin nam u poruci od 16. 5. 2012. g. poručuje:

„Zbog rata i nedostatak novca, mnoge žetve će propasti i to će dovesti do otvaranja Trećeg Pečata, što znači -glad.

Zbog toga ,Ja sada pozivam svu djecu Božju da pokušaju, da uskladište veću količinu sušene i nepokvarljive hrane ,da mogu prehraniti svoje obitelji. Vrlo važno je da njegujete vlastite usjeve, ako je to moguće.

Zapamtite, ipak, da molitva može ublažiti mnoge patnje.“

Nadajmo se da ćemo milošću Božjom uspijeti skupiti ovogodišnju ljetinu i pripremiti dovoljno hrane da nas nestašica hrane ne zatekne nespremne. Znam da će mnogi kukati kako im je već puno hrane propalo i time opravdavati svoju nerazboritost. Njima mogu poručiti dobro razmislite da vam ne bude kasno kad više do hrane ne budete mogli doći. Neznate što je glad. Moj dida Juro je preživio Blajburg i odveden u logor Stara gradiška. Tamo su ih držali gladne i pričao je kako su znali dobiti poneki kuhani krompir a ponekad kad bi se uznici sletili da ugrabe bar po jedan krompir sa zaprepaštenjem bi shvatili da se radi samo o kamenju. Nikad o svojim mučiteljima nije pričao sa mržnjom i općenito ovo je rijedak detalj koji je svjedočio. Cijeli ga je život pratilo to iskustvo gladi i gdje god je došao u goste prvo je otišao do kuhinje da vidi da li ima kruha i ako bi ga bilo onda je rekao: „Bogu Hvala u ovoj kući ima kruha“ a ako bi ga bilo malo ili nimalo rekao bi: „Ova kuća je gladna“.

Kad Rusi i Kinezi porobe Europu i dođu do Rima progon kršćana će biti na  vrhuncu ali će i dolazak Spasitelja našega Isusa Krista biti jako blizu.

Ovim bih završio uz napomenu da ja nisam nikakav prorok i da se ovdje ne radi o nikakvim proroštvima koje sam dobio već o spoznaji u Duhu Svetomu o onome što je nam je Gospodin po svojim prorocima poručio za ovo posljednje od posljednjih vremena. Za spoznaju u Duhu Svetom treba biti Nanovo Rođen Odozgor i to je čista milost nije do nas, naše je da srcem prihvatimo biti jedno sa Gospodinom na Križu kako bi bili jedno u Ljubavi i Slavi jer to dvoje ide neizostavno skupa. Tema sama po sebi jako je kompleksna, obuhvata cijeli niz događanja koji su ključni i presudni za naše Spasenje. Trebat će nam vjere nade i ljubavi da milošću Gospodinovom izdržimo, potrpimo i preživimo nevolje koje su pred nama i da ostanemo u milosti Gospodinovoj kako bi zavrijedili ući u Dom Gospodnji, Novo Nebo, Novu Zemlju, Vječnu Radost Vječne Ljubavi Gospodnje. Neka nas sve na tom uskom putu prati zagovor Kraljice mira i Majke spasenja, Sv. Arkanđela, anđela i svih Svetih. Hvaljen Isus i Marija.

end