Biti prorok, proricati, služiti Bogu i bližnjemu službom proricanja bilo je uvijek zahtjevno i jako, jako teško od pradavnih vremena pa sve do danas. Naš Spasitelj nam je rekao u Svetom Pismu da prorok nije prihvaćen u svome kraju i to se ponavlja sve do naših dana. Apsolutno se ništa tu nije promjenilo. Tvrdovrati i srca spora ljudi su odbacivali, odbacuju i odbacivat će ono što im Gospodin po svojim izabranicima poručuje. Postavlja se pitanje zašto je to tako i u čemu je problem da se takva jedna dosljednost provlači tisućama godina? Radi se o čistom antagonizmu tijelesnog i duhovnog i to su dva polariteta koje se suprostavljaju jedan  drugom a dvojici gospodara se ne može služiti. Kako nekad tako i sada velika većina ljudi živjela je i živi po tijelu a ne po duhu. Danas je to otišlo u jednu ekstremnu hedonističku nastranost ( primjer zrća), da su Sodoma i Gomora bili dječji vrtići što imamo danas i to sve pravno definirano i ozakonjeno. Pornografija blud i bestid prevare laži, licemjerstvo su postali sastavni dio naše svakodnevice i jako je mali broj onih koji imaju čista srca i zdrav razum da to sagledaju i prosude ne po svjetskom već po Božjem. Milje današnjeg čovječanstva je bestidan i prljav, kontaminiran grijehom da se zadah te nečistoće širi, postaje nepodnošljiv, ugrožava sam život i opstanak na našoj planeti. Velika većina ljudi nije pomirena sa Bogom i kao posljedica toga izgubili su zdrav razum i moć prosuđivanja pa niti čuju niti vide niti prihvaćaju što je u skladu sa Božjom voljom, Božjim zakonom i načelima. Buntovan, nasilan, grub, bezosjećajan, racionalan, samodopadan, mlak prazan i hladan u srcu da se smrzneš današnji čovjek se sunovratio u ponor požuda i grijeha, tone sve dublje, tresnuće o dno i naći se u potpuno bezizlaznoj situaciji. Kad se počnu lomiti i trgati kontinenti vukući za sobom put morskog dna milione ljudi koji će u bezglavom i paničnom strahu tražiti izlaz a neće ga naći jer su se na sva upozorenja oglušili i ustrajavali u grijehu javno se odričući Boga i Božjih sakramenata. Ovdje konkretno poručujem svima onima na Pagu ako ne ustanete i ne suprostavite se bestidu i bludu na zrću tom sotonizmu koji se javno pred vašim očima odvija progutat će vas more zajedno sa svima onima koji su u potpunoj vlasti nečastivog i neće vam biti spasa i bit će vam kasno opravdavati se tad, jer sad pravite kompromis sa zlom i na taj način  direktno učestvujete u svemu tome. Ja sam svjestan da su male šanse da me bilo tko uzme za ozbiljno i mogu samo izazvati podsmjeh, biti ismijan i prezren ali ponavljam vam, progutat će vas zemljina utroba u trenutcima grozote pustoši i Božje srdžbe koja je na pragu i kuca na vrata ako se ne rješite toga zla, iskreno se pokajete, pristupivši iskreno sakramentu pomirenja. Ovo je samo jedan konkretan primjer a toliko je onih na našoj planeti koje čeka ovaj scenario i koji su kontaminirali svojim grijehom dušu i prostor gdje žive a grijeh se čini mišlju riječju djelom i propustom. Znajte vi koji propuštate dići svoj glas protiv raznoraznih nastranosti i bestida u vašoj sredini, suodgovorni ste za sve to i morat ćete položiti račun pred Licem Božjim i snositi sve konzekvence takvog ponašanja. Što je u stvari potrebno činiti? Potrebno je otvoreno se usprotiviti tome zlu, odreći se toga zla, pokrenuti inicijativu da se takav oblik nastranog ponašanja onemogući. Potrebno je činiti ono na što nas Kraljica mira ovih trideset i jednu godinu poziva, postiti i moliti za one koji nisu upoznali Ljubav Kristovu, moliti krunicu Božanskog milosrđa da se ublaži Božja kazna i da se oni koje je sotona svezao i koji su u potpunoj vlasti nečastivog, oslobode iz ropstva u kojem se nalaze. Taj se rod može istjerati samo postom i molitvom. Budimo iskreni koliko je danas onih koji poste i prinose pokoru kao zadovoljštinu za grijehe cijeloga svijeta? Malo je to stado istinskih zaljubljenika u Krista koji nose svoj križ, slijede svog Gospodina i čine ono što nam je svima rekao naš Spasitelj da treba da činimo a Gospa nas na to punih trideser i jednu godinu potiče i poziva.

Milosno vrijeme bliži se kraju

Milosno vrijema se bliži svome kraju još malo je vremena Kraljica mira sa nama i ključno je pitanje jesmo li prihvatili Gospin poziv obratili se i pomirili sa Bogom. Ako smo učimili ono na što nas je pozivala sve ove godine naša Majka nemamo razloga za strah i ne trebamo se bojati svega toga što se ima desiti. Ali ako nismo?

Veliki ratni sukobi na pomolu

Sukob na Bliskom Istoku između Izraela – Irana – SAD je izvjestan i pitanje je dana kada će buknuti. Zatvaranje Hormuškog tjesnaca izazvat će energetsku krizu sa nesagledivim posljedicama za svjetsko gospodarstvo. Cijene nafte na svjetskom tržištu će neuzastavljivo rasti a ratni vihor zahvatiti veći dio našeg čovječanstva. Cjelokupno svjetsko gospodarstvo i monetarni sustav će se urušiti što će imati za posljedicu nestašicu i nemogućnost nabave hrane. Zavladat će glad. Svijet će se suočiti sa nerješivim problemima i pokušavajući da nađa izlaz na krivim mjestima sve više će tonuti u kaos i opće rasulo. Oni koji vode ovaj svijet to čine bez Boga i tragat će za mirom ali bez Boga mira neće naći. Međugorske tajne za cijeli svijet počet će se objavljivati. Prve dvije tajne bit će opomene za cijeli svijet.

Opća konfuzija i kaos otvorit će prostor za dolazak antikrista koji će doći kao „mirotvorac“ i prevariti sve osim onih koji istinski ljube Krista i imaju dar razlučivanja duhova.

Veliki progon kršćana

Sukob između svjetla i tame, Krista i antikrista će kulminirati. Na Podbrdu u Međugorju na mjestu prvog ukazanja Kraljice mira pojavi će se veličavstveni nadnaravni znak i svima će biti jasno da je to Božje djelo. To će biti posljednji poziv za cjelokupno čovječanstvo da se pomiri sa Bogom. Biti će to dani Božanskoga milosrđa i poziv svima da se odreknu grijeha, pokaju se i prihvati Krista za svoga Spasitelja. Tko ne bude htio ući kroz vrata Božanskog milosrđa, morat će kroz vrata Boje pravednosti. Svatko će morati donijeti odluku da li želi biti Božji ili ne i svi će biti kušani. Razotkrit će se namisli srdaca, svatko će se pokazati onakvim kakav je. Antikrist će preuzeti vlast nad cijelim svijetom i počet če veliki progon kršćana i svih onih koji ispovjedaju svoju vjeru u Krista. Antikrist će zahtijevati da svima mora biti ugrađen čip ( žig zvijeri), oni koji odbiju naći će se u životnoj opasnosti. Oni koji prihvate čip osuđeni su na vječnu propast. Potrebno je da unatoč progonstvu i poteškoćama ispovjedimo svoju vjeru u Isusa Krista i odlučno odbijemo čip i time prokušani prispijemo pod okrilje i zaštitu Božju jer Gospodin može i zna na koji način će zaštititi svoje vjerne u neće ih ostaviti u nemilosti sila zla. U ovom momentu potrebno je opskrbiti se sa osnovnim životnim namirnicama za godinu dana jer dolaze dani velike gladi i nemogućnosti nabave hrane. Mnogima će ovo izgledati nevjerojatnim i pomislit će to je nemoguće ovaj priča gluposti. Ovo je konkretan savjet za konkretnu životnu situaciju u kojoj ćemo se svi naći i svatko nek slobodno odluči. Sve ove godine dok je Kraljica mira sa nama milosno je vrijeme, Gospodin je pozvao cijeli svijet na obraćenje po svojoj i našoj majci. Kraljica mira još je kratko sa nama i milosno vrijeme se bliži svome kraju kad su svi koji su to željeli mogli na najlakši i najbezbolniji mogući način  pomiriti se sa Bogom, kajući se i ispovjedajući svoje grijehe. Da je dolaskom u Međugorje pozvala cijeli svijet Gospa je potvrdila u poruci od 25. kolovoza. 2011.

 

Poruka Kraljice mira 25. kolovoza 2011.

„Draga djeco! Danas vas pozivam da molite i postite na moje nakane, jer sotona želi uništiti moj plan. Ovdje sam počela sa ovom župom i pozvala čitavi svijet. Mnogi su se odazvali, ali je golem broj onih koji ne žele čuti, niti prihvatiti moj poziv. Zato vi koji ste izrekli DA budite jaki i odlučni. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Poruka je tako jasna, poziva nas naša Majka da molimo i postimo na njezine nakane jer sotona želi da uništi njezin plan. Presudni su dani za sve nas potrebno je da slušamo srcem i činimo to što nam poručuje naša Majka kako bi se pripremili za sve to što se ima desiti i što je na našem pragu. Unatoč svemu trijumfirat će Bezgrešno Srce Marijino i otvoriti put trijumfu Božanskog milosrđa kako nam je Sv. Faustina u svome „Dnevniku“ poručila:

 

 

„ Danas sam vidjela Božju Slavu što teče iz ove slike. Mnoge duše primaju milosti, premda o njima ne govore glasno. Uprkos različitosti svojih putova Bog se proslavlja preko Slike. Nastojanja sotone i zlih ljudi razbijaju se i pretvaraju u ništavilo. Uprkos sveg đavolova bijesa trijunfirat će Božansko milosrđe nad cijelim svijetom i bit će štovano od svih duša.Spoznadoh da se duša mora odreći svog svojevoljnog postupanja da bi Bog mogao djelovati u njoj. Drugačije Bog ne ostvaruje Svoju volju u njoj“.   Dnevnik Sv. Faustine  str. 478.

Kralju milosrđa obasjaj Svjetlošću Božanskog milosrđa cjelokupno naše čovječanstvo. Napoji nas krvlju i operi nas vodom iz Srca svoga Milosrdni Bože naš da svi, unatoč svemu, posvjedočimo da smo tvoji radosno kličući  ISUSE JA SE UFAM U TEBE.