lažni papa

Završile su konklave. Prve riječi koje je izgovorila osoba koja je zasjela na Petrovu Stolicu bile su: „Dobra večer“. Mnogima ništa čudno uz odobravanje da se tako obratio svima i vjernicima i nevjernicima i pokazao širokogrudost i otvorenost za sve. Ipak mene nešto drugo zanima kako je moguće da netko tko se obraća prije svega milijardi i dvijesto tisuća katolika u svom prvom obraćanju upotrijebi tako jedan sekularan pozdrav koji rabe ateisti i najveći grešnici. Odgovor je vrlo jednostavan kad bi Isus bio u srcu dotične osobe onda bi bio i na usnama jer nas je Gospodin naučio da iz punine srca izlaze riječi. Kako nema Isusa u srcu onda nema ni Hvaljen Isus i Marija već je dobra večer jer u srcu nema Boga. Tako će sa ovim na oko bezazlenim pozdravom ali ipak jako indikativnim početi najmonstruoznije razdoblje u povijesti kršćanstva.  

 

Marija od Božanskog milosrđa je dobila poruku od Oca Nebeskog:

 

731. Bog Otac: Sada bjesni rat između Moje hijerarhije i vladavine zvijeri

Utorak 12, Ožujak 2013, 14:38 sat

Moja ljubljena kćeri, nebo plače od tuge zbog ovog strašnog dana ,koji je tako davno prorokovan.

Čovječanstvo će sada biti izloženo dosad najvećoj od svih prijevara, koja je počinjena od zvijeri..

Suze Mog Sina,čijom je smrću na križu Mojoj djeci data sloboda, padaju sada u ovom vremenu agonije po cijelom svijetu.

Moj gnjev u ovo vrijeme se još uvijek drži  u granicama, ali je Moja srdžba velika. Vrlo brzo će svim onima, koji će po nalogu Mog sina voditi Njegovo stado na zemlji, obmana postati jasna.

Sada bjesni rat između Moje hijerarhije i vladavine zvijeri. On će biti bolan, ali ubrzo će kažnjavanje obrisati trulež, koje potiče zli progon, koje ce biti skovano od strane neprijatelja i njegovih sljedbenika.

Pozivam svu Moju djecu: Posvetite se Mom Sinu i položite sve svoje povjerenje u Njega.

Budite hrabri, Moji maleni, jer će ova patnja biti kratkog vijeka. Onima koji će slijediti zvijer i lažnog proroka, će snagom Moje Ruke biti data spoznaja,da ih vrati nazad u Srce Mog Sina. Ako oni odbiju ovaj dar, onda su izgubljeni i doživjeti će istu muku koja čeka zavodnika,koji ce biti vječno bačen u ponor.

Krunidba lažnog proroka će biti od masonskih skupina ,koji planiraju završnu fazu progona sve Moje djece, slavljena po svim krajevima( svijeta). 

Oni ,koji ce slaviti s njim i koji ne znaju više ,će s vremenom osjetiti još i više patnji nego oni koji već znaju Istinu.

Sačekajte hrabro i puni nade,jer se sve ovo mora dogoditi ,prije nego se ostvari Slavna Vladavina Moga Sina.

Vi morate Mom ljubljenom Sina u svako doba založiti vašu vjernost i odbiti prihvatiti laži. Ako i kada budete zamoljeni da sudjelujete u novoj Misi, onda znajte da će to biti najveća kletva koja je ikad Mojoj djeci nanesena od Sotone.

Znajte da će vas nebo voditi , i da ćete– tako što dostojanstveno prihvatite bol  – pomoći Mom Sinu,da ispuni konačni Savez.

Vas ljubljeni Otac

Bog Svevišnji

 

 

732. Njegovo prijestolje je ukradeno. Njegova moć nije.

Srijeda 13, Ožujak 2013, 21:20 sat

Moja predraga kćeri, osuđen sam na smrt po drugi put. Uvreda odluke u Rimu koju  ste danas doživjeli, Me reže na pola.

Kada sam stajao ispred Mojih krvnika ,bijah optužen za herezu i bijah optužen jer sam se usudio govoriti Istinu, Moji Apostoli su  pobjegli i nestali. Oni koji su Me pratili i prihvatili Moja učenja su Me izdali, kada je  Moja Riječ bila izazvana od strane vladajucih. Oni su počeli gubiti vjeru u Mene i počeli su sumnjati u Mene.

Neki od Mojih pristaša su povjerovali u zločin hereze,za  koju sam bio optužen,i vjerovaše da su oni bili u pravu. Moji tužitelji su bili toliko moćni – muškarci na visokim pozicijama, odjeveni u egzotične odore, koji govoraše s osjećajem istinskog autoriteta  – da su ih rijetki sumnjali u njih.

Bio sam izazivan, ismijavan, omalovažen, izrugivan i ponižen samo zato što sam govorio Istinu.Masa je  padala na koljena pred njihovim vladarima – muškarci sa moćnim glasovima i čiji se autoritet nikada nije dovodio u pitanje. Moj glas je bio kao šapat usred rike Mojih tužitelja.

“Heretik!”  vikali su. Rekli su da govorim opakim jezikom, rekli su mi da  hulim protiv Boga i da sam htio uništiti njihovu crkvu. I to je bio razlog zašto su Me hladnokrvno ubili.

Neće biti drugačije  ni sada, kada pokušavam da objavim Moj glas. Kad  pokušavam upozoriti Božju djecu na  događaje,o kojima sam tebi, Moja kćeri, tijekom posljednjih nekoliko godina govorio. Moja riječ će biti prezrena. Moja riječ će biti dovedena u pitanje.Sumnje će uvući i opet će Moji apostoli pobjeći i prepustiti Me  vukovima.

Da ne bude zabune,vama je  otkrivena Istina. Vama sam, Moje pristaše, rekao kako ćete biti prevareni. Biti će vam vrlo teško , jer ćete vi ovog prevaranta, koji sjedi u kući Mog Oca, dovesti u pitanje.

Moj ljubljeni papa Benedikt XVI.. je bio progonjen i pobjegao je, kao što je prorokovano.Nisam imenovao ovu osobu, koja tvrdi da dolazi u Moje Ime.

On , papa Benedikt ,će voditi Moje pristase do Istine. Nisam ga napustio, i Ja ću ga držati blizu Mog Srca i dati mu utjehu koju on  je treba u ovom strašnom vremenu.

Njegovo prijestolje je ukradeno. Njegova moć nije.

Vaš Isus

733. Ova zlobna gesta tijekom Velikog tjedna će se vidjeti od strane onih koji drže oči otvorene

Četvrtak 14., Ožujak 2013, 18:00 sat

Moja predraga kćeri, koliko pate Moje boguposvećene sluge koji su blizu Mog Srca i koje znaju Istinu i koji moraju svjedočiti grozoti u Mojoj Crkvi na zemlji.

Tu će biti posebna uvreda koja će biti dodana Mome Svetom Imenu, s namjerom da Me se obesčasti tijekom Velikog tjedna. Ova zlobna gesta tijekom Velikog tjedna će se vidjeti od strane onih koji drže oči otvorene, i to će biti jedan od znakova, na kojima ćete prepoznati, da varalica,koji sjedi na prijestolju Moje Crkve na zemlji, ne dolazi od Mene.

Moje pristaše , vi morate znati ,da će se proročanstva ,koja su data svijetu – koji upozoravaju na vrijeme u kojem će vlast u Mojoj Crkvi biti preuzeta od strane onih koji su vjerni zvijeri, – sada ostvariti. To vrijeme je sada.

Ne zaboravite ,da su oni ,koji ponosno pokazuju znakove poniznosti, krivi zbog grijeha oholosti.

Oni koji kažu ,da bi Moja crkva morala obnoviti svoj imidž i da bi se Učenje Moje Crkve moralo obnoviti i koji kažu da bi kroz modernizaciju bilo prihvaćeno od strane više ljudi, onda znajte ovo:

Oni od vas, koji kažu da slijede Moja učenja, ali koji žele da se Zapovijedi izmijene, kako bi se omogućilo,da se djela koja su griješna u Mojim očima,prešutno odobre, kroče sada prema izlazu Moje Crkve. Vi ne pripadate Meni. Vi ste Mi okrenuli leđa i niste dostojni ući u Moju kuću. Ali to je ono što će se dogoditi. Vi i svi oni medju vama koji zahtijevaju promjene, koje će s otvorenim rukama pozdraviti sekularni svijet, ćete biti zadovoljni, jer će vas Lažni Prorok zavesti – zbog njegove koristi- i vi ćete pljeskati svakom trenutku njegove kratkotrajne vladavine. Ali to neću biti Ja, Isus Krist, Koga ćete slijediti. Vi ćete slijediti lažnu nauku,koja nije od Boga.

Mnogi će raširenih ruku dočekati vladavinu lažnog proroka i Mene će s radošću u svojim srcima odgurnuti na stranu. Onda, kada greške njegovog puta postanu vidljive, Moje jadne boguposvećene sluge se neće imati kome obratiti. Njihova bol će se pretvoriti u strah, a njihov strah će se pretvoriti u očaj. Oni neće znati kome se može vjerovati, ali oni moraju shvatiti sljedeće: Moje Tijelo, Moja Crkva može biti bičevana i osramoćena, ali Moj duh se nikada ne može dirnuti, jer on nikada ne može umrijeti.

Za one od vas ,koji sada odbijate Moju Riječ i odbacujete Istinu ,koja vam je data kao poseban dar s neba: Ja vas blagoslivljem. Ja ću nastaviti izlijevati Moje milosti preko vas, dok ne dođete k Meni. Ja nikada neću odustati, sve dok mogu spasiti vase duše.

Moja crkva, postojana Mom Nauku i Mojim Sakramenatima , će živjeti i nikada neće umrijeti. Ne treba nikakve cigle i beton da opstane, jer sam Ja taj,Isus Krist, čije Tijelo je Crkva. Vi, Moji vjerni ljubljeni svećenici, Moje svete sluge i Moje pristaše ste dio Mene. Vi ste sjedinjeni s Mojim tijelom ,kako bi stvorili Moju Crkvu na zemlji. Stoga, morate učiti, da budete jaki, hrabri i vjerni Mojoj Svetoj Riječi  , bez obzira s kakvim se suprotnim argumentima suočite.

Vrijeme da raskol otvoreno izidje na svjetlo dana je blizu i već se osjeca strašna tjeskoba u Rimu. Kada se Duh Sveti sudari s duhom zla,tada će se povući linija razdvajanja kroz sredinu, tako da nastaju dvije strane. Velika podjela će brzo nastupiti. Tada ce mnogi od onih, koji su bili prevareni od lažljivca , požuriti u Moje Sveto naručje da pronadju zaštitu.

Ja vas vodim tijekom ovog tužnog vremena i molim vas ,da Mi svi vi predate sve vaše suze i Ja ću vas utješiti u duhu.

Ja vas blagoslivljem. Ja vam donosim mir u srcu. Ja vas štitim.

Vaš ljubljeni Isus

 

 

Lažni prorok je zasjeo je na Petrovu Stolicu a Gospodin nam poručuje:

 

„Ne zaboravite ,da su oni ,koji ponosno pokazuju znakove poniznosti, krivi zbog grijeha oholosti“.

Svo to teatralno pokazivanje poniznosti pred ljudima nije ništa drugo do oholost. To je čisti teatar, predstava, da bi se stvorio dobar dojam u očima ljudi. Poniznost je sasvim suprotna od svega ovoga što čini osoba koja je zasjela na Petrovu stolicu. Sv. Franjo se nije smatrao dostojnim biti svećenikom pa da je ova poniznost koja nam se predstavlja iskrena, prvo što je trebao učiniti je to da se odrekne službe zahvaljujući na iskazanom povjerenju. Kako od poniznosti nema ni traga imamo na sceni cijelu paletu dobro isplaniranih situacija sve sa ciljem da se obmani šira javnost koja sa oduševljenjem pozdravlja svaki povučeni potez. Uskoro će doći do raskola u Vatikanu između kardinala i biskupa odanih lažnom proroku i onih koji su ostali vjerni Isusu. Lažni prorok će izobličiti Misu do neprepoznatljivosti i uvesti poganske sadržaje. Tu se neće klanjati Bogu već zvijeri. Mnogi će biti zatečeni i zbunjeni sa svim tim, tražeći odgovor na sve to što će se dešavati? Kad shvate da grozota pustoši Crkvu panično će bježati i zazivati Ime Gospodnje u pomoć. Ali to će biti tek početak nevolje. Kad se ukine Sv. Misa čovječanstvo će se sunovratiti u ponor pakla jer će buknuti surovi i brutalni rat. Gospodin je u poruci od 26.2.2013. poručio:

 

„Vrlo blizu je podjela koja će se pojaviti u Europi, izmedju zemalja koji su povezani u EU i sa zemljom u kojoj se nalazi Petrova Stolica. To će dovesti do rata, koji će se razlikovati od drugih ratova. No, on će biti brutalan. Ljudi će ustati jedan protiv drugoga u Njemačkoj, Italiji i

Francuskoj. Morate moliti da Moje pristaše ostanu snažne i morate se pobrinuti da se u ovim zemljama brzo organiziraju molitvene zajednice “Isus za čovječanstvo”.

 

18.3.2011.g. Gospodin poručuje po Mariji od Božanskog milosrđa:

 

 

„Moja kćeri, proročanstva o kojima Sam ti pričao uskoro će se dogoditi. Moj ljubljeni Namjesnik nema još puno vremena, s obzirom na događaje koji su se dogodili u ožujku. Drugi događaji kojima će ljudi svjedočiti uključuju potres u Europi koji će mnoge zaprepastiti. Ali ovo pročišćenje pomoći će ujediniti ljude, što će biti za dobro svakoga. Drugi sveopći događaji koji će se dogoditi uključuju vulkansku erupciju (*detalji mjesta i vremena su kod vidjelice), dok će rat na Srednjem Istoku uključiti i druge narode. Drugi narodi sa Zapada izazvati će reakciju Rusije i Kine. Sve će završiti svjetskim ratom.

Molitva će razblažiti težinu ovih događaja

U međuvremenu će se jako brzo dogoditi Upozorenje. To će stvoriti obraćenje. Kroz molitvu, obraćenje će ublažiti razmjer i težinu ovih događaja.

Patnja će donijeti poniznost – poniznost će spasiti duše“.

 

Moja kćeri, kako svijet nastavlja proživljavati ove uznemirujuće događaje, oni koji pate bit će poniženi. Poniznošću mogu biti spašeni. Sve je to nužno za pripremu svijeta za Moj Drugi Dolazak. To nije daleko. Bit će to, Moja kćeri, dan velike slave za vjernike. Neka ti ovaj dan bude uvijek pred očima, jer bilo koja prijašnja patnja koju si trpjela u Moje Ime do tada, biti će zaboravljena.

Sva proročanstva naviještena u Knjizi Otkrivenja sada se predstavljaju svijetu. Za one koji ne razumiju važnost ovih događaja, molim te da objasniš važnost potrebe moljenja Boga za oprost potreban da se očiste njihove duše.

Mnogima još uvijek nije jasan slijed događanja. Lažni je prorok zasjeo na Petrovu stolicu. Vrlo je vjerojatno da uskoro slijedi opomena – Ruka Očeva će se spustiti i najvećim nevjernicima će biti jasno da je to od Boga ( veliki potres u Evropi, vulkanske erupcije po svijetu …..)

Ratni sukob na Srednjem Istoku proširit će i prerasti u svijetski rat.

Kad svijet bude uvučen u rat i kad okolnosti budu najteže slijedi Upozorenje. To će dovesti do obraćenja mnogih. Molitva i obraćenje će ublažiti strahote ovih događanja.

 

Sjedeći link nam daje informaciju o pripadnosti  čovjeka koji sjedi na Petrovoj Stolici:

http://www.rotarymagazin.de/artikel.php?id=3068

Tekst glasi: „Novi papa je Rotarier. Franjo je bio kao biskup Jorge Mario Bergoglio proglašen počasnim članom Rotary Club Buenos Aires  .
2005 je primio  Silver-Laurel-nagradu kluba kao osoba godine.

Rotary Club  pripada masonima.

 

 

Kao i u prethodnim tekstovima javit će se protivnici, vele učeni i mudri kojima sam dao šlagvort sa prošlim ishitrenim tekstom o izboru novoga pape. Kad sam se jadao Gospodinu da me nije spriječio da napišem taj tekst privukao me je svom srcu i meni je postalo jasno da je to dozvolio zbog toga da bi me popljuvali i da bih za sve njih iskreno i od srca postio i molio a siguran sam da će mi Gospodin uslišati molitve jer sam siguran da se nije desilo da kad mu se sa ljubavlju prinesu molitva da ih naš Kralj milosrđa nije uslišao. Neka nas sve prati zagovor naše Majke i Kraljice mira i Ljubav Gospodina Isusa Krista neka ispuni naša srca u ovim teškim vremenima koja su pred nama.