lazni papa

LAŽNI  PAPA  DOLAZI !

Kako je velika istina da živimo posljednje od posljednjih vremena sve ono dramatično što se dešava na svijetskoj sceni pa tako i u Vatikanu vezano za najavu povlačenja pape Benedikta XVI može se  suvislo analizirati jedino u kontekstu posljednjih vremena. Posljednja vremena su i  priprema za drugi Kristov dolazak a Gospopdin nam je u Evanđelju postavio pitanje: „Da li ću naći vjere kad drugi put dođem“? Mnogo toga što se dešava nagovješteno je i prorečeno u porukama koje Gospodin daje svojim prorocima. Jedna od tih kojoj je Gospodin rekao da je prorok posljednjih vremena je Marija od Božanskog milosrđa koja dobiva poruke od 2010.g.

Točno prije godinu dana 11.02.2012 Isus nam je dao poruku po Mariji od Božanskog milosrđa.

 

Poruka 328. Moj siromašni Namjesnik, Papa Benedikt XVI., biti će protjeran sa Svete Stolice u Rimu,
subota, 11.02.2012, 11:30 sati

Moja predraga kćeri, ratovi eskaliraju posvuda i vrlo brzo će se Ruka Moga Oca umiješati, da zaustavi ovo zlo. Ne bojte se jer su planovi za spasenje čovječanstva gotovi, i sada to više neće dugo trajati do Mog Velikog Milosrđa, koje će biti dato svakome od vas.


Ne bojte se nikada djela Antikrista, jer vi, draga djeco, imate Moć u vama, da kroz vaše molitve oslabite njegov čvrsti zahvat oko svijeta. I druge vođe svijeta biti će uskoro ubijeni, a Moj siromašni Sveti Namjesnik, Papa Benedikt XIV., biti će protjeran sa Svete Stolice u Rimu. Prošle godine, kćeri Moja, govorio sam ti o uroti unutar predvorja Vatikana. 17. ožujka 2011 — u svoj tajnosti — izrađen je jedan plan, za uništenje Moga Svetog Namjesnika, i ovaj plan biti će realiziran; jer to je prorečeno. Raširite Moju Riječ u cijelom svijetu i pobrinite se zato, da tiskane verzije Mojih Poruka, po mogućnosti, budu raširene u mnogim Zemljama. Ti ćeš biti vođena. Zbog toga moraš činiti ono, što je najbolje. Moli Me u molitvi, da ti pošaljem pomoć i za to će biti pobrinuto.

 

Vaš Isus

 

Ova poruka je godinu dana na stranici koju možete otvoriti pod linkom:

http://upozorenje-isusov-drugi-dolazak.de.tl/POSLJEDNJE-PORUKE.htm

i bila je dostupna svima. Jasno da mnogi nisu znali za ovu stranicu ali iskreno govoreći mnogi i kad im se predoče poruke istinskih proroka ne mare mnogo za njih i ne prihvaćaju ih ozbiljno. Nevjerojatno je kako mnogi odbijaju nepobitne dokaze koji govore o vjerodostojnosti proroštva. Godinu dana prije nego što je papa najavio da će napustiti papinsku službu točno u dan Isus je najavio da će biti potjeran sa Svete Stolice. Vele učeni i mudri raspredaju nadugačko o razlozima i većina se slaže u tome da je razlog u godinama, iscrpljenosi i nemogućnosti da odgovori zahtijevnosti službe. Kad sam u svojim komentarima na takve članke izrazio neslaganje i predočio gore navedenu poruku od Gospodina uglavnom sam bio popljuvan, ismijan i nazvan pogrdnim imenima poput: „neki tukci nemogu da shvate“. Ja sam tukac što im podastirem poruku staru godinu dana koja nedvosmisleno najavljuje što će se desiti. Da čovjek ne povjeruje koje je to slijepilo i da stvar bude gora to su učeni kršćani i svećenici čije blogove čitaju tisuće i tisuće posjetitelja. Kako je jako potrebno moliti i postiti za takve koji u svojoj oholosti ne mogu da spoznaju ni najjednostavnije istine.

 

Što slijedi i što će dalje dešavati oko izbora novoga „pape“ Gospodin je također dao u poruci Mariji od Božanskog milosrđa:

Povodom odstupanja Pape Benedikta XVI podsjećam na poruku od 12.travnja 2012

 

399. Sljedeći papa može biti izabran od strane članova u okviru Katoličke crkve, ali on će biti lažni prorok.

……………………………………………………………………………………………..

 

Četvrtak, 12 travanj, 2012 @ 11:27 am

 

Moja draga kćeri, mnogi ljudi u svijetu još uvijek Me odbijaju i to ima veze s javnim mnijenjem.Toliko se spustilo mraka nad svom Djecom Božjom, da vrlo malo njih ima hrabrosti da javno naviješćuju Moju Riječ.Vjernici su uplašeni od verbalnih uvreda i zlonamjernih ruganja ,koje moraju izdržati kada otvoreno govore o Mojoj Svetoj Riječi.

Čak i pobožne pristaše nemaju hrabrosti ustati i boriti se protiv zlih zakona, koji su uvedeni u njihovim zemljama i koji ismijavaju Riječ Mog Oca.

Svećenicima je neugodno da ustanu za istinitost Mojih učenja ,zbog straha da ne budu izopćeni.Sada, više nego ikad,smatraju da je nemoguće da se njihov glas čuje ,zbog srama kojeg moraju izdržati zbog opakih grijeha neke njihove vlastite subraće.

Kada se hrabre ,boguposvecene sluge odluče ustati i braniti Istinu Mojeg učenja, oni će patiti strašno. Njima će biti prebačen nedostatak tolerancije, nedostatak suosjećanja, nedostatak ljubavi i nepoštivanje ljudskih prava.

Vidite, djeco, istina Mojih Učenja, izgovorena kroz Moje Svete službenike se tretira kao laž.

Laži, one iskrivljene verzije, Istine ,sadržane u Svetom pismu, biti će umjesto tog predočene kao Istina.

Sotona je osvojio tolike duše -uključujući lidera unutar Moje vlastite Crkve- što je značilo da je mnogim nevinim ljudima teško bilo ostati vjernim Moj Svetoj Volji.

Kako sam Ja bio napušten i gurnut u stranu ,kako bi se omogućilo,da neistine, zasađene u glavama Mojih boguposvećenih službenika, budu prihvaćene od strane većine.

Ove zle laži idu i iznad toga.

Istina Moje Biblije,koja je sadržana u knjizi Otkrivenja, je tumačena od Mojih mnogih Crkava: Tako puno odstupanja, od kojih se sva temelje na ljudskoj interpretaciji.

Moj ljubljeni papa Benedikt XVI. je posljednji pravi papa na ovoj zemlji.

Peter ,Rimljanin, je Moj Petar, izvorni apostol koji će vladati Mojom Crkvom sa Nebesa pod zapovjedništvom Mog Vječnog Oca. Zatim, kada dodjem vladati, kod Drugog Dolaska, on će vladati svom Djecom Božjom, kada sve religije postanu jedna Sveta Katolička i Apostolska Crkva.

Ja sam, govorim istinu, Moja kćeri.

Moram vas upozoriti, da će se sada pojaviti mnogi novi samo-prozvani proroci, koji će osporavati Moju Svetu Riječ koja ce biti data tebi,istinskoj proročici Posljednjeg vremena.

Prvo će se uvjeriti vjernike da njihove riječi dolaze od Mene.

Njihove riječi će biti pažljivo birane i njihovo značenje će biti nejasno i pomalo zbunjujuće. Mnogi će zanemariti ove slabosti i prihvatiti njihove poruke jer ce izgledati,da su u skladu sa Svetim Pismom.

Kada mnoge duše budu zavedene, početi će napad.

Oni su, Kćeri moja, poslani da pripreme Djecu Božju ,da prihvate sljedećeg papu, koji dolazi nakon Mog ljubljenog namjesnika pape Benedikta.

Ovaj papa može biti izabran od strane članova u okviru Katoličke crkve, ali on će biti lažni prorok.

Njegovi birači su vukovi u ovčjem ruhu a članovi su tajne masonske i zle skupine pod vodstvom Sotone.

Ovo je način kako će Sotona pokušati uništiti Moju Crkvu.

Nažalost, on će ,ovaj Lazni Prorok, privući veliki broj pristalica. Oni koji mu se protive, biti će progonjeni.

Trčite Djeco, koliko možete. Osudite laži ,koji će biti predstavljene od strane onih koji vas pokušavaju uvjeriti u vjerodostojnost lažnog proroka.

Budite jaki. Ostanite vjerni Meni, vašem Isusu. Nikada nemojte sumnjati u Moju Svetu Riječ.

Knjiga Otkrivenja je istinska Riječ Božja. Ona ne laže.

Nisu sve tajne sadržane unutar nje ,do sad vama. poznate . Ja ću otkriti sve ,kroz Mariju Božjeg milosrđa, iako će Istina biti žestoko napadnuta i tretirana kao hereza.

Ne zaboravite jednu važnu lekciju :Moja Riječ, kad sam bio na zemlji,je bila, kad sam došao prvi put ,tretirana kao hereza,.

Moja Riječ, koja će vam biti data sada,kod Mog Drugog dolaska ,također će biti tretirana kao takva od strane vjernika, uključujući i Moje boguposvećene službenike, koji predstavljaju Moju Crkvu na zemlji.

Sotona će žrtvovati mnoge duše ,kako bi zadovoljio svoju konačnu želju ,da prouzrokuje

duševnu patnju.

Budite uvjereni ,da će katolička crkva- koja je osnovana od Mene i stavljena pod zapovjedništvo Mog ljubljenog apostola Petra, najviše trpjeti u Zadnjem vremenu.

Budite na oprezu cijelo vrijeme. Molim vas,molite ovu križarsku molitvu (43) Za Snagu, da branim Moju vjeru od lažnog proroka

 

 

Križarske molitve koje nama je Gospodin dao po Mariji od Božanskog milosrđa su moćno sredstvo protiv zla i množe se trideset puta toliko su milosne, jako je potrebno da ih molimo jer se sa njima onemogućava sotonu i njegove sljedbenike da jačaju u zlu i realiziraju zlo. Križarske molitve mogu se otvoriti pod linkom:

http://upozorenje-isusov-drugi-dolazak.de.tl/Kri%26%23382%3Barske-molitve.htm

 

Identična poruka o scenariju u Vatikanu koji slijedi došla je od Majke Marije po Henochu iz Kolumbije i koja glasi:

 

Poruka data Henochu od Marije Djevice 14. veljace 2012, 14:05h

Isjecak iz poruke:

 

…….Dječice, objavjuljem vam s tugom, da su mračne snage unutar Vatikana koje žele destabilizirati Moju crkvu i potaknuti vjerski raskol, a sto će imati opake posljedice za katolički svijet. Mnoge će duše biti izgubljene od Mojih privilegiranih zbog njihove neposlušnosti, mnogi koji žele novu crkvu, stranu Evanđelju i učenjima Moga Sina.

 

Opet vas molim da molite za našeg Benedikta, jer toliki u Vatikanu pokušavaju skratiti dane njegovog pontifikata i na njegovo mjesto ustoličiti novog papu na stolicu Svetog Petra, navodno zbog nestabilnog zdravlja Pape, te da stoga on nije u mogućnosti da vodi Crkvu. Oni žele ustoličiti na stolici Svetog Petra novog papu koji neće slijediti učenja Duha i neće biti izabran pod svjetlom Boga ili Božje mudrosti. On će biti papa koji će biti izabran od strane pobunjenih kardinala koji su pod utjecajem Mog protivnika. Tu će doći do raskola a crkva će se podijeliti na dvije strane ,od kojih je jedna odana trenutnom Papi i drugi odani pobunjeničkom papi. Molite, Moja djeco, tako da se to ne desi prije roka utvrđenog Božjom voljom. Stvorite globalni molitveni lanac Svete Krunice, kako bi se zaustavilo napredovanje ovih uskoro nadolazećih događaja koji ce se dogoditi……..

 

Po ko zna koji put ponavljam milosno vrijeme bliži se svom kraju i sad je stvarno prišlo samome kraju tako nam je jako malo vremena ostalo prije nego što će dramatična događanja zahvatiti cijelo naše čovječanstvo koje će se očito morati čistiti ognjem kad nismo poslušali milosni glas sa Neba i očistili naša srca iskrenim priznanjem naše griješnosti i kajanjem u sakramentu ispovjedi, molitvom i postom.

 

Otac Nebeski nam je uputio poruku koja govori koliko smo blizu strašnomu ratu koji samo što nije počeo.

 

Poruka data Henochu od Oca Nebeskog 10. Veljače 2013, 13:40 sati

 

Hitni poziv Boga Oca čovječanstvu

 

Moj narode, Mir vama!

 

Narodi se pripremaju za rat. Sluge zla nastoje unišiti trećinu čovječanstva, sve je planirano da se destabilizira mir. Kraljevi moćnih naroda koji služe Mom neprijatelju ,žele započeti rat za uspostavu svoje vladavine superiornosti i podređenosti naroda, kako bi utrli put za pojavu Antikrista. Planovi za masovno uništenje su stavljeni u pokret i napreduju ka vojnom sukobu. Tiha smrt će biti rasprostranjena posvuda u zraku, jedno vrijeme čovječanstvo će živjeti.u raspršenom kaosu i anarhiji.

Čišćenje Mog naroda u pećnici nevolja će početi, trganje ruža, prasak bombi, zujanje čeličnih ptica će ukrasti mir Mog Stvaranja. Moja zemlja će biti uzdrmana i uzdisati kao rodilja pri porodu, Moj narod će otići u izgnanstvo, žene, djeca i starije osobe će napustiti gradove, mladi ljudi će biti regrutirani, a muškarci će biti rjeđi nego safir.

Bolni jecaji će se čuti posvuda, kći naroda Moga će biti okaljana i njezina čast i sramota će se kotrljati po podu. Oh, koliko boli trpi Moj narod! Nesreća je došla neočekivano! Beskorisno je plakati, nitko neće čuti, sve je zbrka i razaranje. Gradovi se ćini kao da su gradovi duhova, tišina smrti ih je nastanila; Moj narod je započeo svoju Kalvariju, tragedija Mog naroda je očajnički vapaj ,koji probija neizmjernost svemira i zahtjeva pravdu i slobodu.

Jao tebi, Jeruzaleme, jer neće ostati ni kamen na kamenu! Tvoja brda će biti zauuzete od strane tvojih neprijatelja, tvoje kuće će biti pretraživane, tvoje kćeri silovane i tvoji hrabri će biti mrtvi.

Moj narode, pripremi se, jer počinju dani vašeg pustinjačenja, sve mora biti ispunjeno kako stoji napisano, sve ima određeni rok u ovom nepostojanom svijetu. Trave se suše, cvijeće vene, ali Riječ Božja traje zauvijek. Nepravdu ljudi će uzrdrmati Moja pravde i na kraju će vladati zakon i red . Moji preživjeli će sutra biti Moji izabranici koji će sa Mnom naseliti novo nebo i novu zemlju Mog stvaranja.

Budite u Mom miru, Moj narode, Moji baštinici, vaš Otac, Jahve, Gospodar naroda.

 

Raširi Moje poruke do kraja zemlje.

 

Na osnovu svega iznesenog može se izvući sljedeći zaključak:

Lažni papa će biti izabran i sa onima koji će ga izabrati raditi će na uništenju Crkve i utirati put za dolazak antikrista.

Na drugoj strani zle skupine kako nas je upozorio Otac naš Nebeski pripremaju rat sa istim ciljem da otvore put dolasku antikrista koji će doći kao lažni miritvorac i prevarit će većinu stanovnika naše planete osim onih koji istinski ljube Boga i imaju dar razlučivanja duhova pa će znati o kome se tu radi i koja je to zvijer u jagnjećoj koži. Iza jednih i drugih stoji masonerija koja se klanja sotoni i služi mu u ovoj posljednjoj borbi svijetla i tame. Kad čovječanstvo zahvati potpuni kaos i rasulo doći će do Upozorenja koje je  čin Božanske intervencije – nadnaravni događaj koji je manifestacija Božanskog milosrđa kojim Bog spašava svijet. Tijekom i nakon upozorenja mnogi će se obratiti i iskreno se pokajati ali ipak ne svi. Poslije upozorenja vjerojatno poslije jednog kraćeg vremena dolazi na scenu antikrist. Predstavit će se kao mirotvorac i biti će prihvaćen od većine kao onaj koji će pomoći uspostaviti mir. Zavladat će svijetom i uspostaviti svoju strahovladu. Imati će potpunu i apsolutnu političku vlast i moć nad cijelim svijetom. Sotona će mu predati svoje nadnaravne moći. Kad zavlada cijelim svijetom počet će progon kršćana i ukidanje svih ljudskih prava. Čipiranje će biti obavezno i svi koji odbiju primiti čip biti će progonjeni i neće moći nabaviti hranu niti dobiti posao. Biti će to dani velike nevolje. I ovaj put ponavljam sad su zadnji trenutci da nabavimo hranu i energente kako bi dočekali spremni dane nevolja koji su pred nama. U ovom momentu potrebno je da molimo križarske molitve kako bi otupili oštricu zla antikrista i njegovih slugu. Križarske molitve možemo otvoriti na link:

 

http://upozorenje-isusov-drugi-dolazak.de.tl/Kri%26%23382%3Barske-molitve.htm

 

Jako je važno da smo se pomirili sa Bogom u sakramentu ispovijedi i da smo u milosti. Svu svoju nadu položimo u Isusa Krista Kralja milosrđa koji nas jedini može spasiti od zla koje dolazi i bez našeg Gospodina bili bi potpuno izgubljeni. Molimo i postimo budimo Kristovi cijelim svojim bićem, služimmo Bogu i bližnjemu iskreno i sa ljubavlju, budimo svima sve da pošto poto svi se spasimo. Unatoč svemu i bez obzira na sve nedajmo da nas brige i tuga osvoje, radujmo se Radosnoj Vijesti u vjeri i nadi da ćemo biti jedno u Ljubavi sa Gospodinom našim Isusom Kristom u sve  vijeke vijekova.