Slika Božja

U samoj je duši

Ali sličnost

U dubini bića

Kad nas patnja

Obara i ruši

Kad nas prezru

Sve se na nas sruši

Tada duh će

Dati duši moći

Pa i tijelo

Napunit se snagom

I kada smo

U duhovnoj noći

Svijetlom vjere

Ići Božjim tragom

 

Svaki treptaj

Božjeg nadahnuća

Po Duhu se

Izlijeva u moći

Razumni smo

S vjerom ćemo poći

U pamćenju

S nadom ćemo stići

I sa voljom

Svetom Božjom svijesti

Ljubavlju i radošću

U vječnoj pričesti

Listopad 2011.g.