Đina laje reži grebe

Na prozoru čuči

Da joj priđe Taca želi

Al veliki strah je muči

 

 

Vau vau cvili ciči

Repom maše šerpe ruši

Što bi s Tacom igru rado

I čuperak da joj njuši