Devetnica krunice Božanskog milosrđa počinje na Veliki petak a završava u subotu uoči Bijele nedjelje kada se po želji našega Spasitelja svečano proslavlja blagdan Božanskoga milosrđa. Devetnicom se pripremamo se za svetkovinu blagdana Božanskoga milosrđa.  Gospodin je po Sv. Faustini poručio da čovječanstvu daje posljednje sidro spasa a to je svetkovina blagdana Božanskoga milolsrđa. Danas je čovječanstvo toliko potonulo u glib grijeha i zbog toga su mnogi izgubili moć zdravog rasuđivanja. Jako je mali broj ljudi u današnjem svijetu koji su pomireni s Bogom. Civilizacija na našoj planeti prolazi danas kroz najmračnije razdoblje u povjesti ljudskoga roda. U većini parlamenata diljem svijeta ako ne i u svim, donose se pod krinkom prava i sloboda monstruozni zakoni koji se protive Božjem Zakonu i direktno ugrožavaju opstanak i život na našoj planeti. Raznorazni oblici nastranosti i perverznosti prihvaćaju se kao normalnim i prirodnim oblicima ponašanja. Naše čovječanstvo u jako bliskoj budućnosti suočit će se ovakvo kakvo jest sa samim sobom i svojom nemoći da riješi fundamentalne egzistencijalne probleme, koji neće biti nimalo bezazleni jer će se raditi o tomu hoćemo li preživjeti. Većina ljudi u svijetu živi bez Boga i njihovo ponašanje je samo posljedica takvog načina života i to je neosporno njihovo pravo i slobodan izbor, ali će morati snositi posljedice takvoga ponašanja koje će biti jako bolne.  Kada bi danas ovaj svijet Gospodin sudio po svojoj pravednosti teško da bi se spasili i jedini izlaz iz ove situacije u kojoj se našao najveći dio našeg čovječanstva je Božansko milosrđe i spasonosni odgovor  „Isuse ja se ufam u tebe“ na pruženu ruku spasa Kralja milosrđa, kojemu je stalo da se svi spasimo pa i najveći grešnici, ako se pokaju i prihvate Isusa za svoga spasitelja. Svi oni koji su studiozno čitali „Dnevnik“ Sv. Faustine mogli su se uvjeriti koliko je stalo Kralju milosrđa da se svi spasimo i koje sve milosti obećava onima koji budu molili krunicu Božanskoga milosrđa i slavili blagdan Božanskoga milosrđa. U toku devetnice krunice Božanskoga milosrđa Gospodin je naložio Sv. Faustini da mu prinese određene skupine i uroni ih u more njegova milosrđa. Razmatranjem o kojim je sve skupinama riječ kristalno je jasno da Gospodin nikoga ne isključuje i da mu je stalo da svih.

 

Prvi dan:


ISUS: „Danas mi prinesi sve ljude, naročito grješnike i uroni ih u more mojega milosrđa. Time mi smanjuješ gorčinu zbog izgubljenih duša“.

 

Drugi dan:


ISUS: „Danas mi prinesi duše svećenika i redovnika, uroni ih u moje beskrajno milosrđe. One su mi dale snage da izdržim svoju pregorku muku. Po njima će se izliti rijeke mojega milosrđa na cijelo čovječanstvo“.

 

Treći dan:

 

ISUS: „Danas mi prinesi sve vjerne i pobožne duše, uroni ih u more mojega milosrđa. Ove su me duše krijepile na mojem putu muke, one su mi bile kapljica utjehe u moru gorčine“.

 

Četvrti dan:


ISUS: „Danas mi prinesi pogane i one koji me još ne poznaju. U svojoj pregorkoj muci ja sam na njih mislio, a njihov je budući žar tješio moje srce. Uroni ih u more mojega milosrđa“.

Peti dan:

 

ISUS: „Danas mi prinesi duše krivovjeraca i otpadnika, uroni ih u more mojega milosrđa. Za moje pregorke muke one su rastrgle moje tijelo i moje srce – moju Crkvu. Ako se one vrate u krilo Crkve, izliječit će moje rane i ja ću osjetiti utjehu u svojim bolima“.

 

Šesti dan:


ISUS: „Danas mi prinesi nježne i ponizne duše, kao i duše male djece, uroni ih u moje milosrđe. One su najsličnije mojem srcu, i davale su mi snagu u mojoj pregorkoj smrtnoj muci. Bile su kao zemaljski anđeli koji bdiju na mojim oltarima. Na njih ću izliti slapove milosti, jer su samo ponizne duše u koje stavim sve svoje povjerenje u stanju primiti moje darove“.

 

Sedmi dan:

 

ISUS: „Danas mi prinesi one duše koje koje na poseban način štuju i časte moje milosrđe. Te duše najviše sudjeluju u mojim patnjama i najviše su prodrle u moj duh. One su živa slika mojega milosrdnoga srca. Ove će se duše u budućem životu pojaviti u posebnom sjaju i ni jedna od njih neće doći u pakao. U njihovom smrtnom času bit ću uz njih“.

 

Osmi dan:


ISUS: „Danas mi prinesi duše iz čistilišta i uroni ih u bezdan mojega milosrđa da bi rijeke moje krvi ublažile njihove muke! Ove su mi siromašne duše drage dok zadovoljavaju Božanskoj pravednosti. Možete pomoći tim dušama da im ublažite patnje crpeći iz blaga Crkve oproste i prinoseći žrtve zadovoljštine. O,  kad biste vidjeli njihove patnje, ne biste im prestali prinositi darove svojih molitava kako bi otplatile dug mojoj pravednosti“.

 

Deveti dan:


ISUS: „Danas mi prinesi mlake duše i uroni ih u more mojega milosrđa. Ove mi duše najbolnije ranjavaju srce. One su me najviše rastužile u Maslinskom vrtu i istrgnule iz mojega srca vapaj : „Oče, neka me mimoiđe ovaj kalež! Ali neka ne bude moja, nego Tvoja volja“.Za njih je moje milosrđe jedini spas“.

 

Kralju milosrđa kako su nedostatne riječi kojim bi se progovorilo o uzvišenosti i plemenitosti tvoga Božanskoga milosrđa i svijetlosti kojom obasjavaš sve i vjerne i nevjerne i dobre i zle, žarke i mlake, ponizne i ohole, grješne i svete i želiš da svi uronjeni u moru Božanskoga milosrđa očiste svoja srca i duše i objele svoje halje i pomire se s Bogom. Milosrdni Bože naš tvoje Srce čezne za spasenjem svih duša i nikog ne isključuješ. Koliko smo bezosjećajni u svom hladnom racionalizmu i daleko od tvoje Ljubavi. Koliko je naša ljubav plod površnog  retoričkog razglabanja i kako je malo ljubavi u našoj svakodnevici. Još u Starom Zavjetu Gospodin je poručio da mu je milosrđe milo a ne žrtve paljenice. Postavimo sami sebi pitanje da li smo milosrdni? Da li nam je stalo do toga da se svi spasimo ili nam je pak svejedno što će biti sa drugima? Na ovo pitanje može svatko dati sam sebi precizan odgovor. Da li smo se otrgli od sebe samih u našem konkretnom životu kao i u molitvama? Da li se vrtimo oko sebe samih i do iznemoglosti molimo samo za sebe i svoje? Gospa nam je u kolovozu 2011. poručila da molimo i postimo jer sotona želi da uništi Njezin plan. Pitam se što bi se dogodilo sa svima nama kad bi se ne daj Bože to dogodilo? Jesmo li svjesni ozbiljnosti situacije u kojoj se nalazimo? Koliko je onih koji su čuli ovaj Gospin poziv i stvarno se odazvali moleći i posteći za Božanski plan spasenja cjelokupnog čovječanstva. Možemo mi imati uzvišeno mišljenje o sebi, smatrati se duhovnima, izdavati knjige, držati seminare, teološki biti superiorni u raspravama a na drugoj strani čuvši ovako alarmantnu poruku ne učiniti ono na što nas Gospa poziva. Ako je to tako onda su nam se srca usalila i uši otvrdnule i na oči navukla koprena pa nit vidimo nit čujemo nit spoznajemo ono što bi Bog želio da znamo već samo ono što želimo sami. Ista je stvar sa svim onim što nam je Gospodin poručio preko Sv. Faustine u vezi blagdana Božanskoga milosrđa. To je Gospodinova želja da bi nama svima bilo dobro da bi se svi spasili.

 

„Kćeri moja, govori cijelome svijetu o mojem neiscrpnom milosrđu. Ja želim da blagdan Božanskoga milosrđa bude utočište svih duša, poglavito svih grješnika. Toga dana izlit će se punina mojega milosrđa. Ja ću izliti čitavo more milosti na duše koje se budu približile tomu izvoru. Tko god se toga dana ispovjedi i pričesti, dobit će potpun oprost od grijeha i kazna za grijehe. Neka se nitko ne boji pristupiti k meni, makar njegovi grijesi bili najopakiji. Želim da se blagdan mojega milosrđa svečano proslavi na prvu nedjelju nakon Uskrsa“.

 

„Piši Moja kćeri: Što je veća bijeda, to je veće pravo na Moje milosrđe ( nagovori ) sve duše da poklone povjerenje nshvatljivom bezdanu Mojeg milosrđa, da bih mogao sve spasiti. Izvor Mojeg milosrđa je kopljem široko otvoren na križu za sve duše. Nisam nikoga isključio“

 

„ Ja želim, da ti vodiš duše za vrijeme devet dana izvoru Mojeg milosrđa, da bi crpile snagu, utjehu i svekolike milosti što su im potrebne za muku života, a posebno u času smrti. Svakoga dana Mojem Srcu privodit ćeš drugu grupu duša i uranjati ih u more Mojeg milosrđa. A ja ću voditi sve te duše u kuću Mojeg Oca. Tu djelatnost ćeš obavljati u ovom i u budućem životu. Ja neću ništa uskratiti nijednoj duši, koju ti privodiš izvoru Mojeg milosrđa. Ti ćeš moliti Mojeg Oca svaki dan za milost tim dušama, po Mojoj gorkoj muci“.

 

„Duše, koje šire slavu Mojeg milosrđa, štitit ću u cijelome njihovom životu kao što nježna majka zaštićuje svoje dojenče. U času smrti neću im biti Sudac, nego milosrdni Otkupitelj. U tom posljednjem času duša nema ništa za svoju vlastitu obranu nego Moje milosrđe. Blago duši koja se u životu uranjala u izvor milosrđa, jer je pravednost neće dostići.“

Piši : Sve što postoji duboko je skriveno u nutrini mojeg milosrđa, kao dijete u krilu majke. Kako sam bolno ranjavan sumnjom u Moju dobrotu. Najbolnije Me vrijeđaju grijesi nepovjerenja“.

 

„(Neka) najveći grešnici (polože) svoju nadu u Moje miosrđe. Oni imaju pravo prije svih drugih pouzdati se u bezdan Mojeg milosrđa. Moja kćeri piši za izmučene duše o Mojem milosrđu. Raduju me duše, koje se pozivaju na Moje milosrđe. Takvim dušama Ja podjeljujem više milosti, nego si same žele. Ja ne mogu kažnjavati, pa kad bi to pogađalo najvećeg grešnika kad se on pozove na Moje milosrđe, opravdavam ga u Mojem neiscrpivom i neistraživom milosrđu. Piši: Prije nego dođem kao pravedni sudac široko otvaram vrata Mojeg milosrđa. Tko ne želi ući kroz vrata milosrđa, mora kroz vrata Moje pravednosti“.        

„I kada bi duša bila kao raspadajući leš i ljudski gledano, oživljavanje bilo isključeno i već sve izgubljeno – drugačije je to kod Boga. Čudo Božjeg milosrđa potpuno oživljava dušu. Vi jadnici, koji ne tražite za sebe čudo Božjeg milosrđa, vi ćete uzaludno zazivati, jer će onda biti previše kasno prije će postati ništavilom nebo i zemlja, nego da pouzdavajuću dušu ne bi obuzelo Moje milosrđe“.

 

„Gospodin mi danas reče u dužem razgovoru : „Koliko žarko čeznem za spašavanjem grešnika. – Moja najdraža tajnice, zapiši da želim Moj Božanski život izliti u duše ljudi i posvetiti ih, kad bi samo htjeli prihvatiti Moju milost. Najveći grešnici dospjeli bi do najveće svetosti, kad bi se samo htijeli pouzdati u Moje milosrđe. Moja Nutrina prepunjena je milosrđem, i ona je izlivena na sve što sam stvorio. Meni je milina djelovati u duši čovjeka, ispuniti je Mojim milosrđem i opravdati je. Moje Kraljevstvo na zemlji je Moj život u duši čovjeka. Piši, Moja tajnice, da sam Ja Sam voditelj duša, neposredno, iako ih vodim preko svećenika i svaku vodim do svetosti na putu što je samo Meni poznat“.

 

„Danas sam vidjela Božju Slavu što trče iz ove slike. Mnoge duše primaju milosti, premda o njima ne govore glasno. Uprkos različitosti svojih putova Bog se proslavlja preko Slike. Nastojanja sotone i zlih ljudi razbijaju se i pretvaraju u ništavilo. Uprkos svog đavolovog bijesa trijunfirat će Božansko milosrđe nad cijelim svijetom i bit će štovano od svih duša“.

 

Ovaj kratki prikaz pojedinih dijelova iz „Dnevnika“ Sv. Faustine tako jasno govori o tome kako je želja našega Spasitelja da se svi spasimo ali i to da svi aktivno sudjelujemo u Božanskom planu spasenja cjelokupnog čovječanstva. Da li odgovaramo na pozive Kraljice mira da molimo i postimo za Božji plan da se svi spasimo? Da li činimo ono što je Gospodin poručio po Sv. Faustini i da li se spremamo za svetkovinu blagdana Božanskoga milosrđa? Da nam se ne desi ne dao Dragi Bog da smo i mi među onima koji se protive trijumfu Božanskog milosrđa. Odgovorno tvrdim da svi oni koji su protiv Kraljice mira i besakrajne milosti koje nam Gospodin pruža po Njezinom dolasku u Međugorje u ovo još uvijek milosno vrijeme, direktno ili indirrektno protive se trijumfu Boanskog milosrđa koje je na pragu ovog posljednjeg od posljednjih vremena. Tko ima uši neka čuje. Završio  bih s ovim pozivom da molimo krunicu Božanskog milosrđa i svetkujemo blagdan Božanskog milosrđa riječima našeg Gospodina :

„Uprkos mojoj gorkoj muci propadaju duše. Dajem im posljednje sidro spasa. To je svetkovina Mojeg milosrđa. Ukoliko ne slave Moje milosrđe, propast će za vječnost. Tajnice Mojeg milosrđa, piši objavljuj dušama Moje veliko milosrđe, jer je blizu strašni dan, dan Moje pravednosti“.

 

Pametnom čovjeku rekao bi Soljženicin dovoljna je jadna kap da bi shvatio da je more slano.