• Žrtvovanje

    Spoznao sam  stvarnost ovu strogu Ja da praštam odavno sam sviko Da založim samo sebe mogu I kad meni ne oprosti nitko   Da sagorim u prah da se stvorim Volju moju vjetar neka nosi Sa suzama bolnim da se borim Da se nemir u meni ne skrasi   Suditi ne mogu nikome tu sreću ...

    Read More

Back to top