Proslavili smo Uskrs uzdižuči naša srca ka Nebu hvaleći i slaveći Gospodinovo Uskrsnuće kojim je otvoren put svima nama da postanemo jedno sa Isusom u Kraljevstvu Nebeskomu u Viječnoj Radosti. Da bi bili dostojni te beskrajne milosti moramo se uzdići iznad svakog oblika ropstva i pobijediti svijet, tijelo i sotonu. Budimo potpuno iskreni to je jako zahtijevna lekcija za mnoge i bez milosti Božje u tome se ne može uspijeti. Radi se o čistom antagonizmu Duha i tijela. Da budemo tijelesni i živimo po tijelu nudi nam ovaj nastrani i perverzni svijet i to u cijelom mnoštvu formi i oblika od onih grubih pa do onih najsofisticiranijih lijepo zakamufliranih i zapakovanih u „najljepšu ambalažu“. Ako dopustimo da nas svijet nasamari tijelo je samim tim u tom glibu i blatu i odiše nečistoćom,  bez obzira na svu kozmetiku i mirise koji se nude oni ne mogu neutralizirati neugodne mirise prljave duše. U tom slučaju postaje se lak plijen nečastivog koji se ceri i zadovoljno trlja ruke je su žrtve upale u njegovu mrežu i bez Božje pomoći bila bi potpuno bezizlazna situacija za sve one koji se u takvoj zamci nađu.  

 

U svojoj neizmjernoj ljubavi za sve nas Isus je podnio strašnu patnju i bol.  Mariji od Božanskog milosrđa Gospodin je dao poruku u kojoj je opisao koju je muku bol i patnju proživljavao tijekom mučenja i dok je nosio križ za spas svih nas.

 

385. Isus otkriva detalje Njegovog raspeća

Četvrtak, 29 ožujak, 2012 13:15

Moja predraga kćeri, vrijeme za dodatne patnje će doći ,kada se bude obilježavala Moja muka na križu. Ni jedan čovjek ne razumije ,veličinu Moje patnje tijekom Mog Raspeća ili način na koji sam bio bičevan. Moje mučenja je bilo najgore.Bio sam divljački pretučen od strane desetak ljudi i svaki centimetar mog tijela je bio proparan. Meso na Mojim leđima je bilo rastrgano i moje lopatice su bile vidljive. Jedva sam mogao stajati i jedno oko je bilo krvavo i zgnječeno. Samo sam mogao vidjeti kroz lijevo oko.

U vrijeme kad su me odveli pred Poncije Pilata i kada su mi stavili krunu od trnja na glavu ,jedva sam mogao ustati. Zatim su me svukli, prije nego su mi navukli kratku crvenu haljinu preko Moje glave, a zatim stavili palminu grančicu u desnu ruku. Svaki trn je bio poput igle, tako oštar je bio . Jedan od tih trnja je probio Moje desno oko ,tako da sam jedva bio u stanju da vidim. Izgubio sam toliko puno krvi ,da sam povraćao i imao sam tako jaku vrtoglavicu ,da kad sam počeo moj uspon na Kalvariju, nisam mogao držati križ. Pao sam toliko puta, da je nekoliko sati trajalo prije nego sam stigao na vrh brda. Bio sam svaki korak puta bičevan i tučen.

Moje tijelo je bilo posvuda krvavo i prekriveno sa jednim debelim slojem znoja ,koji se stvorio od užarenog sunca . Pao sam u nesvijest nekoliko puta. Mnogo od toga je bilo bolno i mučno, najstrašnije od svega je bila mržnja pokazana prema Meni, ne samo od strane odraslih uz put, nego takodje od male djece koja me udaraše, jer su slijedili primjer svojih roditelja. Vrisak, koji se izlijevao iz njihovih usta i mržnje nisu bili ništa u usporedbi sa strahom koji su imali od Mene. Jer, iza svega toga, oni su još uvijek nisu bili sigurni ,da li sam Ja , u stvari, bio Mesija ili ne,na kojeg su tako dugo čekali. Bilo je zbog toga lakše, da Me mrze i da Me osude umjesto da me prihvate:jer to bi značilo da bi morali promijeniti svoje puteve.

Moj najbolniji trenutak je bio ,kad sam ležao na podu na Mojoj strani, nakon što sam opet bio udaren , kada vidjeh Moju ljubljenu Majku,kako gleda u Mene. Njezino srce je bilo slomljeno i nju su morali držati dvojica Mojih učenika. Samo sam je mogao vidjeti kroz preostalo oko i Ja nisam mogao podnijeti ,da gledam njezinu muku. Prezir, vriska i urlanje iz mase od stotina, se mogla osjetiti iz zemlje ,na kojoj Ja ležah, a trebali su šest stotina vojnika da organiziraju i nadziru Moje raspeće i i šest drugih. Bio sam glavna točka njihove pažnje i ostali nisu patili kao što patih Ja.

Kada su Moje ručne zglobove, u podnožju Moje palčeve, bili pribili na križ ,više nisam mogao ništa osjetiti. Moje tijelo je bilo tako izudarano i zgnječeno da sam dozivio šok. Moj ramena su bila dislocirana i Moje ruke su bile istrgane iz njihovih zglobova. Najgora tjelesna povreda je bila nanesena Mom tijelu ,prije nego što sam bio pribijen na križ. Ja nisam pustio ni jecaj.Ni otpor. Samo jedan šapat. To je razbjesnilo Moje Krvnike, koji su htjeli reakciju ,da zadovolje svoje strasti.

Ja nisam bio uopće zaokupljen njima ,jer bi to značilo da sam se morao baviti sa djavlom i njegovim demonima koji su zarazili njihove duše. To je bio razlog zašto je njihova zloba prema Meni bila toliko intenzivna. Ja sam visio na križu pet sati. Sunce je bilo usijano, bez oblaka koji bi smanjili prženje Moje kože.

Čim sam izdahnuo Moj posljednji dah ,Moj Otac posla crne oblake, kao i munje i gromove. Oluja koja se odvijala, bila je tako zastrašujuće veličine i tako nagla ,da su Moji posmatrači ostali bez ikakve sumnje u tom trenutku, da sam Ja, doista, Spasitelj koji je bio poslan od Boga Oca. Ja ti otkrivam to Moja kćeri, kao dar tebi, kao hvalu za velike čini patnje,što si Mi ponudila.

Reci Mojoj Djeci, da ne žalim za Moju muku na križu. Što stvarno žalim je ,da je Moja žrtva bila zaboravljena i da mnogi poriču, da je se Moje raspeće dogodilo. Mnogi nemaju pojma o tome što sam morao trpjeti ,kao i mnogi moji apostoli koji nisu bili svjedoci Mog uspona na Kalvariju, što me boli danas je, da me toliki i dalje.odbijaju.Moja molba na vas, Moji pristase, je: Ne dopustite da je Moje Raspeće bilo uzalud. Ja sam umro za sve grijehe, uključujući i one koje su bili danas počinjeni. Ja želim i Ja moram spasiti čak i one koji me odbijaju i danas.

Tvoj ljubljeni Spasitelj Isus Krist

 

Što bi se suvislo moglo reći poslije ovih scena koje je opisao sam naš Spasitelj? Po meni jedino je prikladno i dao nam dragi Bog tu milost da prolijemo suze saosjećanja nad mukom i patnjom koju je podnio za sve nas. Ako nas ovi opisani strašni prizori ostavljaju ravnodušnima onda možemo sami sebi postaviti pitanje kakvi smo to mi u stvari, kakva su to naša srca i u šta smo se to mi pretvorili? Mnogi negiraju autentičnost poruka po Mariji od Božanskog milosrđa, neki klerici idu čak toliko daleko i grubo da govore da dolaze od sotone i da su oni koji prihvataju ove poruke pod utjecajem zloga. Moje je mišljenje da svi oni koji negiraju ove poruke i danas razapinju Krista uz svu samodopadnost i uzvišeno mišljenje o sebi samima. Dao nam dragi Bog tu milost da prolijemo suze nad svojom bijedom i nedostojnošću saosjećajući sa patnjon našeg Spasitelja.

 

Evo što Gospodin poručuje svima onima koji odbijaju Njegovu Riječ u ovim porukama.

 

386. Preklinjem vas: Ne razapinjite Me iznova


Petak 30 ožujak, 2012 15:00

 „Vi ne smijete napraviti istu grešku ,kao onu od strane onih ,koji ne samo da Me zanijekaše, nego koji Me takodje razapeše. Preklinjem vas: Ne razapinjite Me iznova. Dopustite Mi da vas vodim k Spasenju slušajući Me sada, kada vas Ja pozivam s neba, da se pripremite za Spasenje i Moj Novi Raj“.

Vaš dragi Isus 

 

Da li su nam srca otvorena da prihvatimo poruku sa Neba od našeg Gospodina koji nas poziva da se pripremimo za odlučnu bitku u ovim posljednjim od posljednjih vremena? Došlo je vrijeme da se obećanja koje je dao Kralj milosrđa Sv. Faustini u potpunosti obistine u našem vremenu i našem konkretnom životu. Evo što o tome poručuje Gospodin po Mariji od Božanskog milosrđa:

 

327. Moje Božansko Milosrđe počinje da postaje stvarnost, kako je sestri Faustini otkriveno

Nedjelja, 29.01.2012, 21:18 sat

Ja, vaš Isus, želim, da svijet bude informiran o tome, da Moje Božansko Milosrđe počinje da postane stvarnost, kako je to otkriveno Mojoj kćeri Heleni, Svetoj Faustini. Ovaj misterij će biti otkriven, za vrijeme dok svi na kraju budu vidjeli Moje Zrake Milosrđa za Otkupljenje čovječanstva. Svi oni, koji tebe, Kćeri Moja, izrugivaju i kažu, da je ovaj misterij svijetu već otkriven…., moraju znati slijedeće:

- Koliko ljudi u svijetu znaju danas o Mome Obećanju Božanskog Milosrđa? Vrlo malo, uključujući i tebe, kćeri Moja. – Da li su Moje pristaše  znale, da ću Ja ponovo doći, da pripremim svijet  za ovaj veliki događaj?

Ja uvijek pripremam Moju djecu na ovakve događaje. Moj Vječni Otac šalje proroke temeljem jedne određene svrhe u svijet, i to da vama pristigne određeno upozorenje, da duše (od događaja) ne bi bile (nespremne) iznenađene. Radujte se ovome daru proricanja. Nemojte ga odbiti. Nemojte nikada misliti, da vi sve znate o Mojim putevima. Iako vi Mene možda ljubite, vi Mene ne poznajete uvijek ili ne razumijete uvijek Moje putove. Svi vi, koji Moje proroke izrugivate, ne zaboravite, da vi ne izrugivate njih, nego Mene. Oni su (jednostavno) samo instrumenti.

Vi, djeco Moja, ne smijete nikada pretpostavljati, da vi Mene stvarno poznajete; jer kad bi vi Mene (stvarno) poznavali, vi Mene ne bi odbijali. Ali ipak i danas vi još osporavate – upravo onako, kako su to i Moji Učenici činili, dok sam Ja bio međi njima – ,da sam to Ja, koji vas vodi k Meni. Vi Meni pružate vašu lijevu ruku i udarate Me (istovremeno) sa vašom desnom. Zar vi ne čujete, da Ja sada sa vama govorim? Ako ne, onda sjednite mirno tamo i molite se Meni, da Ja mognem vaše iscrpljeno srce ispuniti   Vatrom Moga Svetog Duha. Ja vas ljubim i ako vi Meni odobrite pristup vašem srcu, bez vaše bojne čelične opreme, koja Mene zadržava, onda ću vas osloboditi.

Kada otvorite vaše oči  i vidite, da sam to Ja, vaš Božanski Otkupitelj, koji sa vama razgovara, onda slijedite Me sa ljubavlju i radošću u vašem srcu na putu u Novi Raj. Ne dozvolite đavlu, da sadi sumnju  u vaše glave. Molite, da bi bili dovoljno jaki i ponizni u duši i duhu, (i sposobni) da dođete u Moj zagrljaj.

Samo ako dodjete k Meni  kao jedno dijete, naći će te pravi mir u vašoj duši. To je jedini način, na koji vi Mene puštate u vaše srce.

Vaš ljubljeni Isus

 

Svi oni koji osporavaju i pljuju po ovim milosnim porukama neka dobro promisle o tome što čine jer u ovoj poruci Gospodin im je jasno poručio da time ne izruguju prenositeljicu poruka koja je samo instrument već izruguju Njega koji tu poruku šalje jer očito je da ne poznaju Isusa jer kad bi ga poznavali ne bi ga odbijali pružajući mu lijevu ruku a udarajući ga desnom.

 

Kralju milosrđa kako su nedostatne riječi kojim bi se progovorilo o uzvišenosti i plemenitosti tvoga Božanskoga milosrđa i svijetlosti kojom obasjavaš sve i vjerne i nevjerne i dobre i zle, žarke i mlake, ponizne i ohole, grješne i svete i želiš da svi uronjeni u moru Božanskoga milosrđa očiste svoja srca i duše i objele svoje halje i pomire se s Bogom. Milosrdni Bože naš tvoje Srce čezne za spasenjem svih duša i nikog ne isključuješ. Koliko smo bezosjećajni u svom hladnom racionalizmu i daleko od tvoje Ljubavi. Koliko je naša ljubav plod površnog  retoričkog razglabanja i kako je malo ljubavi u našoj svakodnevici. Još u Starom Zavjetu Gospodin je poručio da mu je milosrđe milo a ne žrtve paljenice. Postavimo sami sebi pitanje da li smo milosrdni? Da li nam je stalo do toga da se svi spasimo ili nam je pak svejedno što će biti sa drugima? Na ovo pitanje može svatko dati sam sebi precizan odgovor. Da li smo se otrgli od sebe samih u našem konkretnom životu kao i u molitvama? Da li se vrtimo oko sebe samih i do iznemoglosti molimo samo za sebe i svoje? Gospa nam je u kolovozu 2011. poručila da molimo i postimo jer sotona želi da uništi Njezin plan. Pitam se što bi se dogodilo sa svima nama kad bi se ne daj Bože to dogodilo? Jesmo li svjesni ozbiljnosti situacije u kojoj se nalazimo? Koliko je onih koji su čuli ovaj Gospin poziv i stvarno se odazvali moleći i posteći za Božanski plan spasenja cjelokupnog čovječanstva? Možemo mi imati uzvišeno mišljenje o sebi, smatrati se duhovnima, izdavati knjige, držati seminare, teološki biti superiorni u raspravama a na drugoj strani čuvši ovako alarmantnu poruku ne učiniti ono na što nas Gospa poziva. Ako je to tako onda su nam se srca usalila i uši otvrdnule i na oči navukla koprena pa nit vidimo nit čujemo nit spoznajemo ono što bi Bog želio da znamo već samo ono što želimo sami. Ista je stvar sa svim onim što nam je Gospodin poručio preko Sv. Faustine u vezi blagdana Božanskoga milosrđa. To je Gospodinova želja da bi nama svima bilo dobro da bi se svi spasili.

 

„Kćeri moja, govori cijelome svijetu o mojem neiscrpnom milosrđu. Ja želim da blagdan Božanskoga milosrđa bude utočište svih duša, poglavito svih grješnika. Toga dana izlit će se punina mojega milosrđa. Ja ću izliti čitavo more milosti na duše koje se budu približile tomu izvoru. Tko god se toga dana ispovjedi i pričesti, dobit će potpun oprost od grijeha i kazna za grijehe. Neka se nitko ne boji pristupiti k meni, makar njegovi grijesi bili najopakiji. Želim da se blagdan mojega milosrđa svečano proslavi na prvu nedjelju nakon Uskrsa“.

 

„Piši Moja kćeri: Što je veća bijeda, to je veće pravo na Moje milosrđe ( nagovori ) sve duše da poklone povjerenje nshvatljivom bezdanu Mojeg milosrđa, da bih mogao sve spasiti. Izvor Mojeg milosrđa je kopljem široko otvoren na križu za sve duše. Nisam nikoga isključio“

 

„ Ja želim, da ti vodiš duše za vrijeme devet dana izvoru Mojeg milosrđa, da bi crpile snagu, utjehu i svekolike milosti što su im potrebne za muku života, a posebno u času smrti. Svakoga dana Mojem Srcu privodit ćeš drugu grupu duša i uranjati ih u more Mojeg milosrđa. A ja ću voditi sve te duše u kuću Mojeg Oca. Tu djelatnost ćeš obavljati u ovom i u budućem životu. Ja neću ništa uskratiti nijednoj duši, koju ti privodiš izvoru Mojeg milosrđa. Ti ćeš moliti Mojeg Oca svaki dan za milost tim dušama, po Mojoj gorkoj muci“.

 

„Duše, koje šire slavu Mojeg milosrđa, štitit ću u cijelome njihovom životu kao što nježna majka zaštićuje svoje dojenče. U času smrti neću im biti Sudac, nego milosrdni Otkupitelj. U tom posljednjem času duša nema ništa za svoju vlastitu obranu nego Moje milosrđe. Blago duši koja se u životu uranjala u izvor milosrđa, jer je pravednost neće dostići.“

Piši : Sve što postoji duboko je skriveno u nutrini mojeg milosrđa, kao dijete u krilu majke. Kako sam bolno ranjavan sumnjom u Moju dobrotu. Najbolnije Me vrijeđaju grijesi nepovjerenja“.

 

„(Neka) najveći grešnici (polože) svoju nadu u Moje miosrđe. Oni imaju pravo prije svih drugih pouzdati se u bezdan Mojeg milosrđa. Moja kćeri piši za izmučene duše o Mojem milosrđu. Raduju me duše, koje se pozivaju na Moje milosrđe. Takvim dušama Ja podjeljujem više milosti, nego si same žele. Ja ne mogu kažnjavati, pa kad bi to pogađalo najvećeg grešnika kad se on pozove na Moje milosrđe, opravdavam ga u Mojem neiscrpivom i neistraživom milosrđu. Piši: Prije nego dođem kao pravedni sudac široko otvaram vrata Mojeg milosrđa. Tko ne želi ući kroz vrata milosrđa, mora kroz vrata Moje pravednosti“.        

„I kada bi duša bila kao raspadajući leš i ljudski gledano, oživljavanje bilo isključeno i već sve izgubljeno – drugačije je to kod Boga. Čudo Božjeg milosrđa potpuno oživljava dušu. Vi jadnici, koji ne tražite za sebe čudo Božjeg milosrđa, vi ćete uzaludno zazivati, jer će onda biti previše kasno prije će postati ništavilom nebo i zemlja, nego da pouzdavajuću dušu ne bi obuzelo Moje milosrđe“.

 

„Gospodin mi danas reče u dužem razgovoru : „Koliko žarko čeznem za spašavanjem grešnika. – Moja najdraža tajnice, zapiši da želim Moj Božanski život izliti u duše ljudi i posvetiti ih, kad bi samo htjeli prihvatiti Moju milost. Najveći grešnici dospjeli bi do najveće svetosti, kad bi se samo htijeli pouzdati u Moje milosrđe. Moja Nutrina prepunjena je milosrđem, i ona je izlivena na sve što sam stvorio. Meni je milina djelovati u duši čovjeka, ispuniti je Mojim milosrđem i opravdati je. Moje Kraljevstvo na zemlji je Moj život u duši čovjeka. Piši, Moja tajnice, da sam Ja Sam voditelj duša, neposredno, iako ih vodim preko svećenika i svaku vodim do svetosti na putu što je samo Meni poznat“.

 

„Danas sam vidjela Božju Slavu što trče iz ove slike. Mnoge duše primaju milosti, premda o njima ne govore glasno. Uprkos različitosti svojih putova Bog se proslavlja preko Slike. Nastojanja sotone i zlih ljudi razbijaju se i pretvaraju u ništavilo. Uprkos svog đavolovog bijesa trijunfirat će Božansko milosrđe nad cijelim svijetom i bit će štovano od svih duša“.

 

Gospodin je Sv. Faustini rekao da je Božja Ljubav cvijet a Božansko milosrđe plod tog cvijeta i da je Božansko milosrđe najuzvišenije Božje svojstvo. Kad je Sv. Faustini govorio o tome da će prije nego dođe kao pravedni Sudac doći kao Kralj milosrđa najvjerojatnije se to odnosilo na „Upozorenje“ koje je na pragu. To je čin Božanskog milosrđa gdje će se sedam milijardi ljudi naći na mini sudu pred Kristom uz potpunu spoznaju svojih grijeha onako kako to izgleda u Božjim očima, uz proživljeni iskustveni doživljaj raja, čistilišta ili pakla prema tome što je tko zaslužio. Poslije toga svi će dobiti mogućnost da se pokaju i pomire sa Bogom priznavajući svoje grijehe, moleći za oprost prihvaćajući Isusa Krista za svoga Spasitelja. Tko ne bude htio priznati svoje grijehe, pomiriti se sa Bogom i proći kroz vrata milosrđa morat će proći kroz vrata pravednosti a takvima ne bih bio u koži jer će tim činom potpisati svoju vječnu propast.    

 

Objavom djela Božanskog milosrđa Sv. Faustini počelo je završno razdoblje djela otkupljenja cjelokupnog čovječanstva. Svetica u svom dnevniku opisuje, kad se po prvi put izložila slika Milosrdnog Isusa 1933.g.  u jubilejskoj godini 1900 g. od Otkupiteljeve muke, da je tad shvatila da je djelo otkupljenja povezano sa djelom Božanskog milosrđa. Gospina ukazanja diljem svijeta poput Garabandala 1961. – 1965. u Španjolskoj kao i drugim mijestima a osobito u Međugorju imala su i imaju za cilj da nas pripreme za sve ono što će se uskoro dešavati a poglavito za čin „Upozorenja“ kada ćemo slobodnom voljom odlučivati da li želimo biti Božji i time se spasiti ili ne pa propasti za vječnost. Slijed daljnih događanja osobito poslije „Upozorenja“ ovisit će o našem odgovoru. Ukoliko se veći dio čovječanstva obrati i prihvati Isusa za svoga Spasitelja utoliko će nevolje koje slijede biti blaže i obratno. Kako je samo „Upozorenje“ u službi pripreme za drugi Isusov dolazak mi koji imamo tu milost da imamo tu spoznaju snosimo veliku odgovornost da molimo da što veći broj ljudi prihvati Isusa iskreno se kajući za svoje grijehe.

Najučikovitije su Križarske molitve koje smo dobili kao dar Neba u porukama po Mariji od Božanskog milosrđa jer se milost tih poruka množi sa trideset. Radi se o izvanrednoj milosti Božanskog milosrđa. Na žalost velika većina odbacuje ove poruke kao i milosti koje one nose. Čini mi se da klerici u tome prednjače što govori da se povijest ponavlja jer su našeg Spasitelja razapeli farizeji i svećenici onoga vremena.

 

Evo što nam o tome kaže naš Spasitelj u poruci od 22.3.2012.g.

 

Kršćani danas žele vjerovati, da ukoliko dođem iznova Drugi put, da nikada više ne bi bio tretiran s takvom okrutnošću . Pa ,oni se varaju. Otpor Mom Drugom Dolasku će biti žestok. Moja Sveta Riječ će, a već je, biti izrugivana i osumnjičavana. Moja djeca, osobito oni s krutom i čvrstom vjerom ne mogu shvatiti, da ce Moji proroci ,od većine biti bačeni u stranu , baš kao što je bilo u prošlosti. Moja Riječ, koja će ti biti data u ovom vremenu, je već ignorirana u mnogim krugovima Crkve i odbačena, upravo kao što je bila od strane farizeja tijekom Mog vremena na zemlji.

Istina Mojih učenja, koja se nije nikada promijenila, smatrat će se da je laž. Zašto je to tako? Ja vam kažem: to je zato jer su toliki Istinu mojih učenja do te mjere izokrenuli ,da više ne vjeruju u smrtni grijeh. Tako puno njih su odlučili ignorirati Istinu sadržanu u Svetom pismu. Zašto na primjer , osporavaju, postojanje 1000 godina Novog Neba i Zemlje? Ova Objava je vrlo konkretna i Istina je tu za sve, da je vide. Ipak, Moja Sveta Riječ ce biti osporavana.

Knjiga Otkrivenja, isto kao što su proročanstva sadržana u Danielovoj knjizi, je vama samo djelomično bila data. Mnogi od vas su zbunjeni.

Ali to je zato jer se sadržaji koji su bili otkriveni,na isti način su ovim prorocima bili zatvoreni ,tako bili skriveni sve do Kraja Vremena . Samo Ja, Isus Krist, Jaganjac Božji, imam autoritet da otkrijem sadržaj čovječanstvu. Kako možete tvrditi ,da znate sve o Mom Drugom Dolasaku, kada o tome znate samo dijelove? Kada oni nisu jos objavljeni ? Morate slušati Moju Svetu Riječ;jer vama ce biti data ,da bi spasili duše vaše.

Ako i dalje nastavite da poričete Moju Riječ, nakon što se Upozorenje dogodi, i kako se ove moje Poruka u svijetu nastave razvijati, tako ćete bit ćete krivi za odbijanje Moje Ruke Milosti. Bez obzira koliko vi jako vjerujete u Mene, ili tvrdite da Me poznajete, vi ćete počiniti grijeh ,niječući Mene . Kao takvi, ćete biti izgubljeni za Mene i nećete biti dostojni da udjete na Vrata Raja. To je Moja dužnost,- koja će vama biti data iz čiste ljubavi i suosjećanja- da Ja sada pokušavam ,da vas pripremim za Posljednje dane.Molim vas,nemojte Me odbaciti, ovaj drugi put, jer Ja dolazima spasiti čovječanstvo od vječnog prokletstva i ponuditi vam ključeve vječnog spasenja. Zato što vas volim, moram biti čvrst i dovesti vas do istine. Ne čekajte do Mog Sudnjeg dana, da bi otkrili Istinu. Pođite sa Mnom sada i pomozite mi spasiti duše čitavog čovječanstva“.

Vaš Učitelj i Otkupitelj Isus Krist

 

Na pragu smo blagdana Božanskoga milosrđa ali i „Upozorenja“ koje će biti dar Božanskog milosrđa svima. Potrebno je da se pripremimo za ta velika događanja da se pomirimo sa Bogom i da molimo za one koji to nisu a osobito za one koji su u opasnosti da ne prežive Upozorenje i da se ne uspiju pokajati za svoje grijehe. Jedini spas za njih su naše molitve i post da im se smiluje Kralj milosrđa i da ne propadnu za vječnost.

 

Kao dodatak ovom tekstu želio bih progovoriti o onima koji vode našu Crkvu i koji bi trebali svojim životnim primjerom biti svjedoci Kristovi i živi primjer svima vjernicima kao i nevjernicima jer bi na taj način potakli mnoge na obraćenje i povrtak Bogu. Nažalost ima puno onih koji svojim životom ne svijedoče Ljubav Božju. Eklatantan ružni primjer rekao bih bez presedana nevjerojatan desio se prilikom posjete pape Benedikta Njemačkoj 2011. Ne postoje riječi kojima bi se mogla opisati zloća tih crkvenih velikodostojnika. Kako slika govori više od riječi otvorite link pa pogledajte.

   

 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VR6kEM__f88#

 

Nije mi bila namjera da osuđujem i znam da je naša dužnost da molimo za naše pastire ali je potrebno da otvaramo oči za istinu u kontekstu svega onogo što se dešavalo i što se dešava u Vatikanu u posljedjnje vrijeme. Ovi kardinali koji su se tako bezdušno ponijeli prema papi Benediktu učestvovali su u konklavama i može se samo zamisliti kome su takva srca mogla dati svoj glas. Prema porukama koje je dao Isus Mariji od Božanskog milosrđa papa Benedikt je protjeran i na Petrovu stolicu je zasjeo lažni prorok koji je poslan kako kaže Gospodin u jednoj poruci da raskomada Crkvu na komadiće. Svo to teatralno spoljnje prikazivanje poniznosti je obična predstava sa ciljem da se ostavi dojam i kako je to daleko od iskrenosti na dijelu je oholost u najperfidnijem mogućem obliku. Prvi dojam sa pozdravom dobra večer poslije izbora u meni je izazvao šok nisam mogao da vjerujem da je tako nešto moguće. Nažalost moje prvotne sumnje i rezerviranost prema dotičnoj osobi samo su se potvrdile. Moram priznati da bi se razotkrila ova prevara potrebno je imati nadnaravni dar razlikovanja duhova. Ja u srcu osobe koja je zasjela na Petrovu stolicu ne primjećujem niti doživljavam ljubav čak niti u tragovima to je takva jedna pustoš i praznina da su sva ta nastojanja ispoljavanja poniznosti i siromaštva doslovno karikaturalna. Radi se o glumi koja je u motivacionom polju dotične osobe stravična. Strašne posljedice ove predstave snosit će cijeli Božji narod i cijelokupno čovječanstvo.

 

Na križu koji nosi osoba koja je zasjela na Petrovu stolicu nije Raspeti to je nekakva osoba u vojnoj odori sa prekriženim rukama na prsima. Moram priznati da u životu nisam vidio takav križ. 

 

ž

Na Veliki Četvrtak išao je u popravni dom prati noge onima koji vrlo vjerojatno nisu u vjeri a neki nisu ni kršćani. Na veliki četvrtak je Isus prao noge svojim učenicima i rekao im da ono što je On uradio njima oni rade drugima. Mislim da se radi o svijesnom svetogrđu da bi se zaveli mnogi na krivi put a da toga nisu niti svijesni.

 

Još jedan detalj koji me je zaintrigirao i na neki način izazvao sablazan. Na Veliki Petak molio se križni put u Koloseumu. Na tom prostoru je bio instaliran križ od metalnih šipki na kojem su gorjele baklje stvarajući sliku križa u plamenu. Veliki je petak i koliko je meni poznato Križni put se moli sa Tijelom Kristovim na Križu. Krist je naše Svijetlo i naravno u bdijenju na Veliku Subotu palimo svijeće koje simboliziraju Svijetlo Kristovo. Ali na Veliki Petak instalirati veliki križ sa bakljama koje gore na križu meni je to jako čudno i ja se ne sjećam da sam takvu sliku vidio prije. 

 

ITALY-VATICAN-POPE-EASTER-WAY OF THE CROSS

ITALY-VATICAN-POPE-EASTER-WAY OF THE CROSS

Pošto je u zatvoru za maloljetnike Casal del Marmo oprao noge mladim delinkventima, među kojima su bile djevojke i muslimani, Papa je danas nastavio vazmeno trodnevlje na uobičajen način, i to čitanjem muke Gospodnje tijekom popodneva u bazilici svetog Petra.

Jedina veća promjena je što je htio da se skrate čitanja i procesije tijekom obreda koji će se održati do nedjelje, rekao je ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice, mons. Federico Lombardi. “To odgovara Papinoj želji za jednostavnošću. On je krajnje strog u slavljenju liturgije”, istaknuo je.

 

Prosto nevjerojatno : „ On je krajnje strog u slavljenju liturgije“

Dao nam dragi Bog Božansku mudrost da prozremo prevaru koja se odvija pred očima cijelog svijeta.