• Poruke Kraljice Mira

    Trideset i jednu godinu Gospa naša Majka i Kraljica mira šalje nam poruke preko vidjelaca pozivajući čovječanstvo na obraćenje. Neizmjernom ljubavlju i strpljivošću potiče i poziva da se pomirimo s Bogom, naglašavajući da je ovo milosno vrijeme. Toliko puta nas je pozvala da nam Bog bude na...

    Read More

  • Duhovi / Pedesetnica

    Duhovi Rođendan naše Svete Majke Crkve katoličke. Veliki blagdan svih nas koji smo dio te iste Crkve jer svi mi smo živa Crkva hram smo Duha Svetoga koji prebiva u nama u samom središtu našeg bića u srcima našim. Sam Gospodin je govorio apostolima da je bolje da ode jer ako ne ode neće im ...

    Read More

Back to top